Apotek och industri gör studier ihop
Rött piller vid rätt tid. Men bara från rätt företag.

Apotek och industri gör studier ihop

Ungefär 102 000 svenskar behandlas med statinen Lipitor, i princip alla använder ett läkemedel till, och i medeltal åtta mediciner till. Apoteket och Pfizer intresserar sig dock enbart för följsamheten till statinen i en gemensam studie som nyligen startat. Det är det första exemplet på nya samarbeten mellan apotek och enskilda läkemedelsföretag på en omreglerad […]

5 nov 2009, kl 17:50
0

Annons

Ungefär 102 000 svenskar behandlas med statinen Lipitor, i princip alla använder ett läkemedel till, och i medeltal åtta mediciner till. Apoteket och Pfizer intresserar sig dock enbart för följsamheten till statinen i en gemensam studie som nyligen startat. Det är det första exemplet på nya samarbeten mellan apotek och enskilda läkemedelsföretag på en omreglerad marknad.

Frågan är om sådana studier gör någon nytta för patienten?
Tony Rydberg, affärsutvecklare på Apoteket AB, beskriver dock studien som en unik utvärdering av Bokad rådgivning. I lärprojektet som det också kallas ingår 800 patienter, som fått Lipitor (atorvastatin) förskrivet och vilkas följsamhet till just Lipitor ska utvärderas efter sju månader. Kunder som också använder andra läkemedel exkluderas dock inte ur studien. De som tackar ja till att ingå lottas till en av fyra armar: Apotekets Bokade rådgivning, Pfizers coachande sms, Pfizers webbaserade patientstödsprogram för Lipitor samt sms-servicen eller till en kontrollgrupp.
– Syftet är att utvärdera effekten av olika metoder för att öka patienters följsamhet och ger oss en unik möjlighet att utvärdera hur effektiv vår rådgivning är, menar Tony Rydberg.
Skälet till att man valt en statin är enligt honom den speciellt låga följsamheten när det gäller förebyggande behandling. Studien ger också möjlighet till en gedigen utvärdering av Apotekets rådgivning. Erfarenheter man sedan kan använda på andra patientgrupper.

Projektet som beskrivs som en vetenskaplig studie är troligen ett första exempel på kommande samarbeten mellan apotek och enskilda läkemedelsföretag.
Pfizer har sedan en tid arbetat på en närmare kontakt med apotekspersonal för att utbilda dem inom olika terapiområden. De farmacevter som ska utföra den bokade rådgivningen i Lipitorprojektet har till exempel fått en sextimmars utbildning i hjärt-kärlsjukdom.
– Det har varit svårt att ha att göra med Apoteket AB som statligt monopol, men nu hoppas vi att det ska bli lättare när det gäller till exempel rådgivning och motivationsstödjande program, säger Petra Eurenius, företagets kommunikationschef.
Apotek i konkurrens kommer att vara positivare till samarbete med läkemedelsföretag tror hon.

Studien beskrivs som ett samarbetsprojekt på lika villkor med en av Pfizers medicinska rådgivare Åke Ohlsson Önerud som forskningsledare.
Projektledare är Tony Rydberg affärsutvecklare på Apoteket AB tillsammans med Ingela Segerborg affärschef på Pfizer.
Forskningschefen på Apotekets FoU-enhet Anders Carlsten är däremot inte involverad i projektet.
– Nej, inte alls. Den nuvarande FoU-enheten har inte gjort något projekt tillsammans med enskilda läkemedelsföretag.
Vi har arbetat tillsammans med mer forskningsinriktade institutioner.
– Det är något annat än när en enskild kommersiell aktör hittar en allians med ett enskilt företag för att utveckla en rådgivningsmodell.
Forskningsenheten som Anders Carlsten basar över ska också enligt planerna lämna Apoteket AB. Det pågår diskussioner med socialdepartementet om att hitta en ny huvudman.
– Det här är ett enskilt projekt mellan Apoteket AB och ett företag i den nya omregleringen. Och sådant kommer det att bli mer av tror han precis som Petra Eurenius.
– Vi är inne i en ny fas nu och det här är ett symtom på det.
I mitten av november disputerade Anna Montgomery på Apotekets FoU-enhet med sin avhandling Counselling in Swedish community pharmacies, i vilken hon utvärderar och beskriver rådgivningstjänsten. Hon pekar i den på såväl brister som förtjänster med rådgivningen och hur den kan förbättras.
– Jag kan inte hennes projekt, säger Tony Rydberg. Men hon har ju tittat specifikt på den bokade rådgivningen och vilken effekt den får.
– Vi vill främst ta reda på vilka metoder som är effektiva för att påverka följsamhet till en ordination.
De flesta som medicinerar med atorvastatin behandlas också med andra läkemedel. Kunder som använt tjänsten i Anna Montgomerys avhandling behandlades i snitt med drygt fem läkemedel.

Att då utvärdera metoder för att förbättra följsamheten till ett läkemedel säger inte mycket om hur man förbättrar användningen, menar Sofia Kälvemark Sporrong universitetslektor på farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet.
– En bokad rådgivning på apoteket idag innebär att farmacevten ska ta sig an hela användningen och problematiken kring det, till exempel titta på interaktioner dubbeldoseringar och lyssna på kundens frågor och oro.
– Det här luktar marknadsföring mer än patientnytta.