Apotek arbetar mot antibiotikaresistens

Apotek arbetar mot antibiotikaresistens

Brittiska apotek ska arbeta aktivt mot antibiotikaresistens i en nationell kampanj som snart startar.

12 okt 2018, kl 11:42
0

Personal på alla öppenvårdsapotek i England ska från och med 23 oktober arbeta med en nationell kampanj för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Apotekspersonalen kommer bland annat att få en folder att dela ut till kunder som har hosta och andra symtom på övre luftvägsinfektion. Foldern informerar om egenvård vid sådana symtom.

Personalen ska även använda foldern som en utgångspunkt för att diskutera med kunden om att ta hand om luftvägssymtom på egen hand, varför antibiotika kanske inte är nödvändigt och när det eventuellt kan vara dags att söka läkare.

– Patienter har förtroende för sin farmaceut och det här är också en möjlighet för apotekspersonal att visa hur apoteken kan bidra i folkhälsoarbetet, sade Diane Ashiru-Oredope, Public Health England, i ett uttalande i the Pharmaceutical journal.

I ett pilotprojekt skickades foldrarna ut till öppenvårdsapotek i nordvästra England och personalen fick besvara en enkät. Tre fjärdedelar av dem som svarade ansåg att apotekspersonal har en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens.

Den nationella kampanjen Keep antibiotics working drivs av Public Health England för att stödja den brittiska regeringens arbete mot antibiotikaresistens.

Kampanjen fokuserar på att minska olämplig antibiotikaförskrivning genom att öka människors kunskap om antibiotikaresistens och därmed minska efterfrågan på antibiotika när den inte behövs. Kampanjen riktar sig särskilt till personer över 50 år och till kvinnor i åldrarna 20-45 år, två grupper som ofta besöker öppenvården.

Förutom apotekspersonal kommer även övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården att engageras i kampanjarbetet.