Antibiotikaresistens dödar 36 000 om året i USA

Antibiotikaresistens dödar 36 000 om året i USA

Sluta tro att antibiotikaresistens är ett hot som ligger i framtiden, uppmanar myndigheten CDC i en ny rapport.

14 nov 2019, kl 11:20
0

Annons

Den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for disease control and prevention, CDC, har publicerat en andra lägesrapport om antibiotikaresistens i USA. Den första kom 2013. Enligt Antibiotic threats in the USA 2019 insjuknar nu varje år omkring 2,9 miljoner amerikaner i infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Det är en ökning med 300 000 sedan 2013.

Dödsfallen på grund av antibiotikaresistens har däremot minskat något enligt CDC. Idag dör närmare 36 000 personer om året i USA av sådana infektioner, 2013 var siffran 44 000.

CDC lyfter i den nya rapporten även fram det växande problemet med sjukhusförvärvade tarminfektioner med clostridium diffiicile. Dessa allvarliga och även livshotande infektioner kan uppkomma när antibiotikabehandling rubbar balansen i tarmfloran. Patienten kan få svår diarré och då finns även risk för smittspridning. Clostridiuminfektioner i samband med antibiotikabehandling orsakar enligt rapporten 12 800 dödsfall om året i USA.

18 viktiga resistenshot

Den 148-sidiga rapporten tar ett helhetsgrepp på resistensfrågan. Den innehåller allt ifrån förebyggande åtgärder som privatpersoner och vården kan göra, till detaljerade kartläggningar av resistensutvecklingen hos olika mikroorganismer och deras spridning.

CDC har delat in de 18 mikroorganismer som för närvarande står för de största resistenshoten i fyra kategorier. De delas upp i akuta, allvarliga respektive oroande hot samt en ”bevakningslista” med smittämnen som kan komma att ställa till problem i framtiden. För de mest akuta hoten står enligt rapporten bland andra karbapenemresistenta bakterier (acinetobakter och enterobakter), clostridium difficile samt antibiotikaresistenta gonorrébakterier

Ett akut hot som tillkommit sedan 2013 är svamporganismen candida auris som kan orsaka svåra infektioner och i allt större utsträckning är resistent mot alla befintliga läkemedel. Antalet fall har flerdubblats sedan 2015 och candida auris kan orsaka svåra sjukdomsutbrott på sjukhus.

Nya antibiotika inte lösningen

Huvudbudskapet i rapporten är att även om mycket görs för att begränsa resistensutvecklingen så tar många den ännu inte på tillräckligt stort allvar.

I sitt förord riktar CDC-chefen Robert R Redfield några uppmaningar till nationen. En är att ”sluta tala om en kommande post-antibiotika-era”. Den eran är redan här, framhåller Robert Redfield: ”Du och jag lever i en tid när vissa mirakelläkemedel inte längre gör mirakel och familjer slås sönder av en mikroskopisk fiende.”

Han och hans myndighet varnar även för att sätta alltför stor tilltro till att lösningen ligger i att utveckla nya antibiotika. Dels går utvecklingen av nya antibiotika långsamt och dels kommer bakterier att kunna utveckla resistens även mot nya behandlingar. Därför behövs också effektivare strategier för att förebygga infektioner med bland annat vaccinationer, säkrare sex och bättre vårdhygien.