Antibiotikaresistens en global fråga
Margaret Chan och Göran Hägglund höll en gemensam presskonferens. Foto: Amina Manzoor

Antibiotikaresistens en global fråga

WHO ser allvarligt på den allt mer utbredda antibiotikaresistensen i världen. Både förskrivare och privatpersoner kan bidra för att motverka den.

12 dec 2012, kl 18:30
0

Världshälsoorganisationen WHOs generalsekreterare Dr Margaret Chan besökte Sverige under några dagar och höll en presskonferens tillsammans med socialminister Göran Hägglund. Fokus var den ökande antibiotikaresistensen i världen. 

Dr Margaret Chan framhöll Sverige som ett gott exempel i kampen mot resistensen, bland annat de initiativ man tagit till att lyfta frågan under sitt EU-ordförandeskap. Samtidigt påpekade hon att på grund av att folk reser mer idag så får vi nya sjukdomar, och därför är kampen mot antibiotikaresistensen global.

Trots att mycket ansvar ligger på ländernas regeringar så kan alla bidra, menar Margaret Chan.
– Hälsosektorn har ett stort ansvar. Läkare bör inte förskriva i onödan och patienter måste fullfölja hela antibiotikakuren. Och be inte en läkare att förskriva antibiotika när det inte behövs, sade hon vid presskonferensen.

Margaret Chan påpekade också behovet av forskning för att få fram nya verksamma antibiotika. Samtidigt var hon uppenbart bekymrad över bristen på antibiotikakandidater i pipeline. Hon lyfte också frågan om användningen av antibiotika i jordbruksnäringen, och hoppades att pålästa konsumenter kunde utöva påtryckning på de länder som fortfarande använder antibiotika som tillväxtfrämjande medel.
– Länder med de bästa metoderna, som Sverige, kan visas upp som bra exempel, sade Margaret Chan.

Göran Hägglund påpekade hur Sverige kan bidra till WHOs initativ mot antibiotikaresistens, och hur ett enskilt land inte ensamt kan vinna striden, utan att det är en gemensam kamp.