Annons

Antalet fall av depression minskade efter varning

Antalet fall av diagnosticerad depression hos unga har minskat sedan
amerikanska läkemedelsverket, FDA, gick ut med en kraftig varning för
ökad självmordsrisk vid behandling med SSRI. Det konstaterar en grupp
forskare i Archives of General Psychiatry. Forskarna anser att FDA bör
ändra varningstexten.

2 jun 2009, kl 15:26
0

Annons

Direkt efter att FDA år 2003 varnade för ökad självmordsrisk bland unga som behandlandes med SSRI-preparat gick det att se en minskning i antalet diagnosticerade fall av depression. Nu har en amerikansk forskargrupp gjort en långtidsuppföljning för att se om den trenden höll i sig.

Utifrån ett register med 55 miljoner amerikaner har de analyserat hur många som får diagnosen depression och hur de behandlas. År 1999 var det 3,3 deprimerade patienter per 1000 ungdomar. Fem år senare, 2004, var det istället 5,2 patienter per 1000 ungdomar. Några år senare, 2007, när varningen hade kommunicerats i tre år var antalet diagnosticerade depressioner bland ungdomar nere på 3,5 per 1000.

Förskrivningen av SSRI-preparat minskade under samma period med 10 procent, men det skedde ingen samtidig ökning av andra behandlingar som kompenserade för den minskade läkemedelsbehandlingen.

Den så kallade black-box-varningen för SSRI till ungdomar kom till efter rapporter om att preparaten ökade risken för självmord. Men enligt statistik från amerikanska Centers for Disease Control and Prevention som forskarna presenterar så har självmorden bland unga inte minskat sedan varningen sattes in, snarare tvärtom. Sedan 2004 har antalet självmord bland unga ökat stadigt.

Den här sammantagna bilden gör att forskarna bakom studien som publiceras i månadens nummer av Archives of General Psychiatry tycker att FDA bör överväga att ändra varningstexten.

Forskarna har fått forskningsanslag från läkemedelsföretagen Lilly, Forest Pharmaceuticals och Lundbeck som alla marknadsför SSRI-preparat.