Annons

Ännu inte kontrollerat för astmatiker

Djurstudier har visat att COX-2-hämmare inte orsakar leukotrien-frisättning vilket skulle kunna tyda på att de nya preparaten skulle vara mindre skadliga för ASA-överkänsliga astmatiker. Men inget av företagen har ännu gjort några studier på astmatiker.? Vi har inte specifikt studerat ASA-överkänsliga astmatiker ännu, säger Fredrik Lindberg, medicinsk chef på Searle Scandinavia. Det har ingått astmatiker […]

5 jul 2002, kl 06:03
0

Djurstudier har visat att COX-2-hämmare inte orsakar leukotrien-frisättning vilket skulle kunna tyda på att de nya preparaten skulle vara mindre skadliga för ASA-överkänsliga astmatiker. Men inget av företagen har ännu gjort några studier på astmatiker.
? Vi har inte specifikt studerat ASA-överkänsliga astmatiker ännu, säger Fredrik Lindberg, medicinsk chef på Searle Scandinavia. Det har ingått astmatiker bland försökspersonerna i studier vi gjort och där har vi inte sett något vare sig i celecoxibgruppen eller vid behandling med andra NSAID:s. De har med andra ord varit alldeles för få patienter.
Därför kommer de nya preparaten tillsvidare vara kontraindicerade till ASA-överkänsliga astmatiker. Avsaknaden på studier beror dock inte på ointresse från företagens sida utan på att de koncentrerar sina forskningsresurser på att få fram dokumentation för ett godkännande först och främst, sedan börjar man undersöka undergrupper som denna.
? Vi har börjat en studie på celecoxib till astmatiker som förhoppningsvis kan bli klar någon gång under nästa år, säger Fredrik Lindberg.
Detsamma gäller MSD som också just startat en studie med rofecoxib och astmatiker. När den är klar vill mna dock inte uppge på MSD.