Annons

Kay Brune, klinisk farmakolog: ?Hämning av COX-2 kan innebära nya risker?

Isoenzymet cyklooxygenas-2 finns konstant uttryckt i ganska höga halter i vissa speciella organ i kroppen som inte har något med smärta att göra. Man har t ex funnit enzymet i det centrala nervsystemet, i ögonen, i ryggraden, i njurarna och könsorganen ? speciellt hos kvinnor, i kärlväggarna och i benvävnad. Vad enzymet har för funktion […]

5 jul 2002, kl 06:05
0

Isoenzymet cyklooxygenas-2 finns konstant uttryckt i ganska höga halter i vissa speciella organ i kroppen som inte har något med smärta att göra. Man har t ex funnit enzymet i det centrala nervsystemet, i ögonen, i ryggraden, i njurarna och könsorganen ? speciellt hos kvinnor, i kärlväggarna och i benvävnad. Vad enzymet har för funktion i dessa organ är i många fall fortfarande oklart, men man kan räkna med att det har någon slags biologisk funktion.
  På den internationella smärtkongressen PAIN i Wien tidigare i år diskuterades bland annat riskerna med att blockera ett så spritt enzym där man inte klart vet vad det är för biologiska funktioner man egentligen blockerar.
? Vi vet att COX-2 i benvävnaden ger prostaglandiner som är viktiga för uppbyggnaden av benvävnad, säger Kay Brune, professor i experimentell och klinisk farmakologi vid universitetet i Erlangen, Tyskland. Vi vet också att COX-2 finns i höga halter i ögonens ciliarkroppar och att de där har en funktion i kontrollen av ögontrycket. Men vad händer om vi blockerar dessa funktioner?


Påverkar trycket i ögat
Kay Brune och hans forskningsgrupp har själva undersökt effekten på ögontrycket vid selektiv blockering av COX-2 med celecoxib. De fann att den tidigare tryckvariationen över dygnet i ögonen upphörde och trycket fastnade på en konstant nivå parallell med den högsta variabla nivån.
Detta, menar Kay Brune, kan vara en indikation på att blockering av den ena av de två cyklooxygenas-enzymen kan förskjuta balansen mellan dem och få oanade effekter, t ex en ökad risk för glaukom vid långtidsanvändning.
? Vi  måste använda dessa nya preparat med försiktighet eftersom vi ännu inte säkert vet att de specifika COX-2-hämmare faktiskt gör samma sak som de gamla NSAID. T ex får man med de nya preparaten en permanent blockering av COX-2 och jag är ganska säker på att det inte är utan risk. Vi kan alltså inte bara fokusera på mag-tarmsystemet utan måste också titta på effekterna i andra organ med höga halter COX-2.