Annons

Annonsen förmedlar en mycket överdriven bild av läkemedlets egenskaper och verkningar

Anmäld: Wyeth Lederle Anmälare: IGM Ärende: Marknadsföring av Totelle sekvens, ett kombinationspreparat innehållande östrogen och gestagen Ärendenr: IGM W323/01

20 jun 2001, kl 17:50
0

IGM har anmält Wyeth Lederles annons för Totelle Sekvens över två uppslag i Dagens Medicin nr 17/01. Totelle Sekvens används bland annat till att behandla klimakteriebesvär.

Annonsens första uppslag innehåller en fiktiv beskrivning av hur en kvinna uppfattar sina klimakteriebesvär. Hennes beskrivning innehåller bland annat uttrycken känslosvallningar, svettningar, rödblossig hy, brutna händer och fötter (?benskörhet du vet?), ofruktsam, skötet torrt och sprött och behovet av att nu tvingas skydda sig mot urinläckage istället för mensblod. Det andra uppslaget förmedlar med rubriken ?Äntligen? lösningen på kvinnans klimakteriebesvär. Det görs bland annat med formuleringen ?nu finns en ny klimakteriebehandling. En som får livet att kännas som vanligt igen.? Vidare framhålls det att Totelles kombination av estradiol och trimegeston ger en mycket god blöd-ningskontroll.

IGM anmärker på annonsens kraftigt överdrivna och fördomsfulla bild av kvinnors klimakteriebesvär som IGM anser ?annars brukar förekomma i mer vulgära sammanhang?. Tidigt i annonsen beskrivs i generaliserande termer ?horder av kvinnor? vilket ger läsaren intryck av att infernobilden ifråga drabbar de fletsa kvinnor i femtioårsåldern. IGM tycker att annonsen måste uppfattas som vulgär, stötande och eljest opassande för merparten av de kvinnliga läsarna.

Även den andra sidan får anmärkningar av IGM. Läsaren får uppfattningen att lösningen på detta inferno kommit med en ny klimakteriebehandling som får livet att kännas som vanligt igen. Vidare ger annonsen sken av att Totelle Sekvens skulle vara bättre än andra preparat, vilket IGM inte finner stöd för då det saknas jämförande studier. Annonsen förmedlar en mycket överdriven bild av läkemedlets egenskaper och verkningar, den är vilseledande, referenser saknas eller anges på fel sätt eller rent av felaktiga, genom referens till djurstudier. IGM finner att Wyeth Lederle med ovanstående marknadsåtgärd har brutit mot artiklarna 2, 3, 4, 10 och 11 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr. Wyeth Lederle har accepterat IGM:s bedömning.