Annons

Texten är försiktig och håller sig inom tillåtna ramar

Anmäld: Schering-Plough Anmälare: UCB Pharma Ärende: Marknadsföring av Aerius (desloratadin), en ny H1-antagonist med indikationen säsongsbunden allergisk rinokonjunktivit Ärendenr: IGM W325/01

20 jun 2001, kl 17:52
0

UCB Pharma anmärker på Schering-Ploughs annonsutformning, som innehåller formuleringen att ?en tänkbar förklaring till Aerius goda effekt kan vara dess olika verkningsmekanismer, med effekt både i den tidiga och sena allergiska reaktionen? samt ?både antiallergiska och och antiinflammatoriska mekanismer samverkar mot SAR-symptomen?.

Som IGM uppfattar ärendet gäller det om Schering-Plough:s formuleringar är overderhäftiga och en otillåten överdrift om läkemedlets egenskaper eller verkningar. Dock kan inte IGM finna stöd för detta utan anser att Schering-Plough håller sig inom tillåtna ramar. Annonstexten är försiktig med uttryck som ?en tänkbar? respektive ?kan vara?. Det anser inte IGM är i strid med gällande FASS-och katalogtext som ska ligga till grund för ett företags marknadsföringstexter. IGM finner att Schering-Plough med ovanstående marknadsåtgärd inte har brutit mot gällande Regler för läkemedelsinformation eller har handlat i strid med god branschsed. Istället åläggs UCB Pharma att betala en IGM-avgift om 50 000 kr. UCB Pharma har accepterat IGM:s bedömning.