Annons

Anna Kindlundh-Högberg på uppdrag

Anna Kindlundh-Högberg kände redan tidigt att tjusningen med apotekarexamen var när den gick att kombinera både farmakologi ochsamhällsvetenskap. Under sin tid som forskare var hon verksam vid både neurovetenskapliga och farmakologiska institutioner på Uppsala universitet och Karolinska institutet och inriktade sig på ämnen som påverkar hjärnans belöningssystem. Det är just intresset och kunskapen om dessa […]

7 dec 2010, kl 15:36
0

Anna Kindlundh-Högberg kände redan tidigt att tjusningen med apotekarexamen var när den gick att kombinera både farmakologi och
samhällsvetenskap. Under sin tid som forskare var hon verksam vid både neurovetenskapliga och farmakologiska institutioner på Uppsala universitet och Karolinska institutet och inriktade sig på ämnen som påverkar hjärnans belöningssystem.

Det är just intresset och kunskapen om dessa ämnen som fått Anna Kindlundh-Högberg att bli en av elva färska terapiområdesexperter på Apoteket AB. Grovt sett har varje expert ansvar för en ATC-grupp av läkemedel. Tjänsten innebär att hon delar sin tid mellan att jobba ute på ett apotek norr om Stockholm och att bevaka vad som händer inom terapiområdet, det handlar om allt från lanseringar av nya läkemedel till forskningsrön.
– Vi ska fungera som känselspröt i organisationen, ha en omvärldsbevakning och vara lyhörda för vilka behov och brister som kan finnas i företaget och sedan ta fram utbildningsmaterial som kan fylla behoven hos personalen och på våra specialistapotek.
Att efter många år i den akademiska världen befinna sig på ett apoteksgolv ser hon som någonting positivt. Det ger en annan närhet till samhället samtidigt som hon kan ha kvar anknytningen till forskarvärlden.

Just inom sitt eget expertområde har hon en önskan om att inte bara sprida kunskap utan också ta bort delar av de tabun som finns.
– Det finns en olycklig stigmatisering av läkemedelsbehandling vid psykiatriska sjukdomar. Jag skulle vilja underlätta för läkemedelsanvändare att ställa frågor om psykofarmaka och opiater. I takt med förbättrad information om korrekt läkemedelsanvändning skulle jag också vilja avdramatisera användandet av läkemedel som påverkar hjärnans belöningssystem när dessa kan fylla en viktig klinisk funktion. I det här jobbet får jag möjlighet att förena samhällsnytta med mina farmakologiska kunskaper vilket känns väldigt bra, säger hon.