Annons

Amfetamin för hyperaktiva barn

Cirka två procent av alla skolbarn i lågstadiet lider av störd uppmärsamhet och hyperaktivt beteende som brukar betecknas med ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder). Alla barn har behov av att kunna fokusera sin uppmärsamhet på uppgifter som ska genomföras. Barn med ADHD blir lätt distrahetade och kan inte utan stora svårigeter genomföra inlärning. I […]

19 jul 2002, kl 19:56
0

Cirka två procent av alla skolbarn i lågstadiet lider av störd uppmärsamhet och hyperaktivt beteende som brukar betecknas med ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder).
Alla barn har behov av att kunna fokusera sin uppmärsamhet på uppgifter som ska genomföras. Barn med ADHD blir lätt distrahetade och kan inte utan stora svårigeter genomföra inlärning.
I första hand prövas alltid att försöka träna barnen att genomföra uppgifter med olika stödåtgärder. Ibland är störningarna så svåra att det inte räcker och där har behandling med centralsimulantia prövats.
Många studier har kunnat visa att barn med ADHD blir förbättrade av behandling med amfetamin och metylfenidat.
I en svensk placebokontrollerad studie med amfetamin fick alla barn aktiv behandling under de tre första månaderna. Därefter fick hälften gå över till placebobehandling och hälften fick stå kvar på aktiv behandling. Föräldrarna skattade att barnen fick minskade problem med uppmärksamhet och inlärningsproblem när alla fick den aktiva behandlingen. Efter tre månader och upp till ett år ligger effekten kvar på samma nivå i den aktiva gruppen, medan de som får placebo blir försämrade. Det var också betydligt fler – nästan samtliga – i placebogruppen som avbröt behandlingen
? Behandlingen ger effekter på många delar av barnets beteende både hemma och i skolan, säger Anne-Liis von Knorring, professor vid barn- och ungdomspsykiatri i Uppsala. Barnen som fick amfetamin förbättrade sina resultat i begåvningstest, vilket visar vilka svårigheter barnen har i skolarbetet.Vissa andra symtom förbättrades också, barnen sov exempelvis bättre. Det har naturligtvis en påverkan på den långsiktiga prognosen för barnens situation. 
Man vet inte idag hur länge man ska behandla ADHD. De biverkningar som förekommer är främst aptitnedsättning vilket visas genom att vikten går ner.