Annons
Alternativmedicin kan hjälpa mot tidig utlösning

Alternativmedicin kan hjälpa mot tidig utlösning

Enligt en artikelgenomgång kan bland annat örtmedicin och akupunktur fungera vid för tidig utlösning.

6 feb 2017, kl 10:52
1

Forskare från bland annat Universitetet i Sheffield har analyserat tio randomiserade, kontrollerade studier som alla testade olika metoder för att behandla för tidig utlösning. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Sexual Medicine.

– Det finns en rad behandlingar för för tidig utlösning, kommenterade huvudförfattaren Katy Cooper till Reuters Health. Däribland läkemedelsbehandling, rådgivning och olika tekniker. Men eftersom många män ogärna vill besöka sin läkare för detta problem, eller stå på långvarig läkemedelsbehandling, är det viktigt att utvärdera vad det finns för evidens för alternativa behandlingsmetoder.

– Vad vi vet är detta den första systematiska översikten som studerar alternativa behandlingsmetoder för för tidig utlösning, sa Katy Cooper.

I de tio artiklarna som inkluderades i sökningarna fanns olika metoder studerade. Två handlade om akupunktur, fem om kinesisk medicin, en om ayurvedisk örtmedicin och två studerade en typ av hudlotion.

Resultatet visade att akupunktur var mer effektiv än placebo i en studie. Ayurvedisk örtmedicin överträffade placebo något i en studie, och hudlotionen visade bättre effekt än placebo i båda studierna där lotionen testades. I tre studier jämfördes kinesisk örtmedicin med SSRI-preparat. Här blev resultatet bättre för SSRI-preparaten, men en kombination av både SSRI och kinesisk örtmedicin visade sig vara bättre än de två terapierna var och en för sig.

De biverkningar som fanns rapporterade var av mildare karaktär. Bland annat rapporterades yrsel, sänkt libido och mag-tarmproblem.

Sökningar gjordes i nio databaser och de artiklar inkluderades som studerade behandlingar för för tidig utlösning vid vaginalt sex.

Det finns flera svagheter i artiklarna, och därmed i den aktuella analysen, skriver forskarna. Ingen studie var blindad och i bara fem studier hade utlösningstiden mätts med tidtagarur. Rapporteringen av biverkningar var inte fullständig i artiklarna. Resultaten ska därför ses som preliminära. Fler väl genomförda, randomiserade studier skulle vara av värde, skriver forskarna i sin slutsats.

Förekomsten av problem med för tidig utlösning är svårmätt, dels på grund av olika definitioner av problemet och dels på svårigheterna att få män att rapportera om det. Enligt International Society for Sexual Medicine definieras det som utlösning inom en minut efter påbörjat vaginalt sex, vid varje samlagstillfälle.

International Society for Sexual Medicine uppskattar att omkring fyra procent av alla män har livslånga problem med för tidig utlösning, även om en större andel troligen har mindre bekymmer med utlösningstiden.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Något pinsamt i Läkemedelsvärlden med tanke på att risken för “bias” i resultaten från de ingående studierna är “uncertain”… Det är alldeles för lätt att glömma/bortse från “skit in = skit ut” oavsett hur pass evidensvärderad metod och slutsats är! Och hur bra är egentligen ett resultat som anses signifikant för den med “persistent” förtidig utlösning fortfarande definierar en som patient i gruppen “acquired” förtidig utlösning (dvs att jag får utlösning inom 2 minuter istället för inom 1 minut men fortfarande inom 3 minuter…). Att alla utom en studie dessutom är utförd i ett land där den okonventionella terapin är prevalent eller till och med statsunderstödd ökar ju inte riktigt risken för övertolkning.