Annons
Blockerande gel kan bli preventivmetod för män

Blockerande gel kan bli preventivmetod för män

En ny typ av gel som bildar en fysisk barriär för spermierna, har testats med framgång i apor.

7 feb 2017, kl 10:38
0

Annons

Det är forskare i Kalifornien som har tagit fram gelen, kallad Vasalgel. Den är resultatet av en två år lång studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Basic and Clinical Andrology.

Gelen injicerades under sövning direkt in i sädesledarna på aporna genom att ett operationssnitt gjordes i huden nedanför ljumsken.

Efter injektionen bildar gelen en hydrogel i sädesledaren, som blockerar spermierna. Gelen förmodas släppa igenom annan vätska långsamt, så att inte trycket bakåt mot testikeln blir för högt.

I den aktuella studien testades gelen på 16 rhesusapor, varav tio redan hade blivit pappor, och alltså visat sig vara fertila. De övervakades sedan efter att de släppts tillbaka till honorna under minst en parningssäsong. Ingen hona blev dräktig under studietiden. Inga större komplikationer tillstötte, förutom i ett fall då en apa behövde opereras, då gelen hade sprutats in inkorrekt.

Analyser av vävnadsprover från aporna visade att gelen inte hade orsakat några inflammatoriska reaktioner utan hade tolererats väl, vilket även var fallet när gelen tidigare testats på kaniner.

Forskarna hoppas ha tillräckligt med evidens för att kunna påbörja test i människa inom några år. Om de skulle nå hela vägen, skulle det bli den första reversibla preventivmetoden för män sedan kondomen.

Det enda alternativ för män idag utöver kondom är vasektomi, det vill säga kapning av sädesledarna. Det innebär en irreversibel sterilisering.

I tidigare studier på kaniner kunde Vasalgel avlägsnas genom en enkel spolning med bikarbonatlösning. Om det går lika lätt hos apor och senare hos människor måste vidare studier visa.

Allan Pacey, professor i andrologi vid universitetet i Sheffield, kommenterar studiens resultat för BBC med att säga att studien visar att gelen är en effektiv preventivmetod hos vuxna apor, men att läkemedelsföretagens intresse är litet på det här området.

Forskningen som har lett fram till Vasalgel drivs av en icke vinstdrivande organisation och har finansierats av bidrag och insamlingar.

Läkaren Anatole Menon-Johansson kommenterar också för BBC om mäns intresse för manliga preventivmetoder:

– Några män vill ta sitt ansvar och vara en del av lösningen, säger han. En reversibel variant av vasektomi skulle vara önskvärd, fortsätter han, eftersom hormonella behandlingar för att kontrollera mäns fortplantning, skulle vara ”en stor sak att be om”.