Annons

Allt fler läggs in akut på grund av felmedicinering

Närmare 14 procent av patienterna som togs in akut på medicinkliniken i Umeå behövde vård på grund av felmedicinering. Det visar en stor biverkningsstudie, som  påbörjades hösten 1998. Den första i Sverige på tjugo år.

21 jun 2002, kl 17:45
0

? Förvånande höga siffror, tycker Tom Mjörndal, överläkare vid Norrlands Universitetsjukhus och den som varit projektansvarig för studien.
Resultatet från två tidigare studier var betydligt lägre, 5,6 och 8,6 procent av patienterna i dessa hade läkemedelsrelaterade problem.


Liknande uppläggning
? För att kunna jämföra resultaten har vi lagt upp vår forskning på ett liknande sätt som de två tidigare. Vi trodde nog att problemen snarare skulle vara mindre nu, att man skulle ha bättre kontroll på medicineringen idag.
Totalat ingår 681 patienter i studien, 94 personer, 13,8 procent av dessa hade läkemedelsrelaterade symtom som bedömdes vara en orsak till inläggning. Dessa är uppdelade i biverknings- och förgiftningssymtom. För 78 av de 94 personerna, 11,5 procent, klassades symtomen som en biverkning. För övriga berodde de på överdosering och/eller förgiftning, för två misstänktes orsaken vara ett missbruk.
? Jämfört med de tidigare två studierna hade vi i den här fler biverkningar men färre intoxikationer.
? Vad skälet till de färre förgiftningsfallen är vet vi inte. Det kan vara så att de  idag vårdas inom psykiatrin istället, eller så är de färre idag. Barbituraterna som orsakade många förgiftningar är till exempel borta och förskrivningen av bensodiazepiner har ju minskat.


Diabetessjuka utsatt grupp
Bland patientgrupper som riskerar biverkningar är till exempel de som får diabetesbehandling en stor grupp.
? Eftersom man vill hålla sockret lågt är risken stor att det blir för lågt.
Den stora gruppen som idag får antikoagulationsbehandling är också patienter som riskerar biverkningar.
? Trombyl (acetylsalicylsyra) var inblandat i många av de fall som rörde behandling av blodkoagulationen. Det var inte så oväntat för oss som arbetar med klinisk farmakologi, men är det nog för andra. Uppfattningen är ju att det förskrivs i så låg dos.
I studien finns sex fall där normaldosen Trombyl 75 mg ansågs vara en trolig orsak till blödningen.
Bättre rapportering av ickenormala reaktioner på mediciner är en förändring som Tord Mjörndal tror i förlängningen skulle kunna minska biverkningarna.
? Speciellt när man använder nya mediciner är det viktigt att följa upp resultatet av behandlingen. Det borde vara självklart med ett återbesök, tycker Tord Mjörndal.