Annons

Forskare varnar för ASA som primär preventiv behandling

Det finns inga skäl, att ta små doser acetylsalisylsyra i primärpreventivt syfte, anser engelska forskare.

21 jun 2002, kl 17:46
0

Att ta låga doser acetylsalicylsyra i hopp om att förhindra hjärtproblem kan vara till mer skada än nytta, visar en studie publicerad i British Medical Journal (2000;321:13).
Forskare vid Wolfson Institute of Prevetative Medicine i London identifierade 5 000 män mellan 45 och 69 år som trots att de inte haft hjärtproblem tog små doser av acetylsalicylsyra i primärpreventivt syfte.
Något som enligt de engelska forskarna är en vanlig preventiv medicinering.


Ökar risk för blödningar
Deras studie visar inte att intaget minskar risken för hjärtproblem hos en grupp som ännu inte haft sådana. Däremot ökar risken för blödningar.
Resultatet av den sju år långa studien visar att män med ett blodtryck omkring 145 mm Hg eller mer löpte en ökad risk för blödningar när de tog
75 mg acetylsalicylsyra, medan det inte minskade risken för hjärtproblem.
Små doser av acetylsalicylsyra kan resultera i mer problem än positiva effekter är forskarnas slutsats. Även om man bland de män som hade ett lägre blodtryck, 130 mm Hg, fann vissa positiva kardiovaskulära effekter varnar de för att dessa inte överväger riskerna för blödningar.
Acetylsalicylsyra är till liten hjälp för oroliga men friska män, anser forskarna.
De påpekar också vikten av att kontinuerligt kontrollera blodtrycket hos patienter som ordineras acetylsalicylsyra.