All marknadsföring måste innehålla viss information

Anmäld: Boehringer Ingelheim
Anmälare: IGM
Ärende: Marknadsföring av Atrovent och Combivent
Ärendenr: IGM W392/02

23 apr 2002, kl 16:31
0

IGM anmärker på att Boehringer Ingelheim (BI) inte anger minimiinformation i annonsen, enligt artikel 17. Sådan innehåller uppgift om beredningsform, verksamma beståndsdelar till art och mängd samt baslanserad karakteristik av läkemedlet som farmakologisk grupp eller annan grupptillhörighet och indikation eller indikationsområde. Sådan information saknas för både Atrovent och Combivent

Dessutom saknas enligt artikel 5 adress eller telefonnummer till tillverkaren/ombudet. Det räcker inte med bara företagets namn och/eller logotyp.

BI medger IGM:s anmärkning och beklagar det inträffade som beror på att ett misstag har begåtts.

I sin bedömning anser IGM att annonsen är iögonfallande, inte bara i sin placering över ett helt uppslag, utan även på grund av sitt sammantagna anslag. IGM medger att fel kan begås och vara ursäktliga, beroende på omständigheterna. Samtidigt har IGM noterat en allmän tendens till en lägre observans och sämre noggrannhet från företagens sida vad gäller den egna internkontrollen av att till exempel minimiinformation alltid inkluderas i annonsmaterial. Dessutom saknas även telefonnummer och/eller adress. IGM påpekar att visserligen har företaget tämligen omgående vidtagit rättelse, men avvikelsen kan ändå inte betraktas som helt ringa. Däremot motiverar den inte en hel IGM-avgift.

IGM anser att BI har handlat i strid mot artikel 5 och 17 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs att betala en halv IGM-avgift om 30 000 kronor.