Annons

Äldre läkemedel orsak till ökade kostnader i USA

Nya  studier av läkemedelskostnaderna i USA visar att det är högre priser på äldre läkemedel som i hög utsträckning bidragit till de dramatiskt ökade läkemedelskostnaderna och inte enbart de nya dyra läkemedlen.

21 jun 2002, kl 18:10
0

Den vanliga uppfattningar är att det är de nya dyra läkemedlen som COX-2 hämmare som har drivit upp läkemedelskostnaderna under de senaste åren. Men en sammanfattning av fyra nya studier i USA visar att det är högre priser på äldre produkter och att de har fått en bredare användning som primärt svarar för den dramatiska ökningen i läkemedelskostnader under de senaste åren. Studierna presenterades i slutet av augusti vid en nationell konferens om läkemedelspriser.


Fler och dyrare
Studierna visar att för åren 1995 och 1999 var ökningstakten för receptbelagda läkemedel 12 procent respektive 22 procent. Av den ökningen kunde 40 procent hänföras till kostnadsökning för existerande läkemedel och 20 procent beroende på ökad förskrivning av dessa äldre läkemedel. Högre kostnader av nya läkemedel svarade för endast 20 procent av ökningen och tillgängligheten till dessa nya läkemedel svarade för de återstående 20 procenten.  
Den del av de amerikanska sjukvårdskostnaderna som utgörs av receptläkemedel har ökat från 5,4 procent 1990 till 7,9 för 1998. Läkemedelskostnaden per invånare är bland de högsta i världen, bara slagna av Belgien, Japan och Frankrike.


Parallellimport bromsar
Någon motsvarande studie har inte gjorts i Sverige, men Ulf Persson på Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund menar att förutsättningarna för prisutvecklingen ser lite annorlunda ut i Sverige och övriga Europa än i USA. Vi har en annan reglering av läkemedelspriserna som gör det svårare för företagen att höja priserna på äldre läkemedel och vi har parallellimport. Det gör att priserna på äldre läkemedel inte ökar i samma takt som i USA.
? Det kan också vara svårt att definiera hur länge ett läkemedel ska räknas som nytt, säger Ulf Persson. När Losec introducerades ökade försäljningen mycket under ett antal år och det ökar fortfarande. Det svarar för en betydande del av läkemedelsnotan, men det kan knappast räknas som nytt längre. Xenical och Viagra däremot gick direkt upp och svarar för en stor kostnad redan under de första åren.