Akut strokebehandling bäst för män

Män har större nytta av trombolys med rtPA efter stroke än kvinnor.
Det visar en studie som nyligen publicerades i tidskriften Neurology.

18 apr 2007, kl 17:04
0

I den amerikanska studien ingick 333 män och kvinnor som behandlats med rtPA inom tre timmar efter en stroke. Efter tre månader kunde forskarna konstatera att män hade tre gånger så stor chans att ha återfått de drabbade funktionerna, trots att färre män än kvinnor överlevde.
Andra studier har tidigare visat att kvinnor generellt har sämre prognos än män efter en stroke, men det är första gången som det har visats att samma skillnad gäller även vid behandling med rtPA, skriver forskarna. De tror att skillnaden beror på biologiska orsaker som att kvinnor har högre nivåer av substanser i blodet som kan orsaka blodpropp. Det kan också tänkas att postmenopausala kvinnor, oavsett om de behandlas med hormonersättning eller ej, har större risk att inte svara på rtPA.

Studien visade också att patienter med stroke på vänster sida av hjärnan återhämtade sig bättre än personer med stroke på höger sida. Det är känt sedan tidigare, men det är första gången det har visats även vid trombolysbehandling.
Forskarna poängterar att det trots resultatet är viktigt att kvinnor söker omedelbar vård vid alla tecken på stroke och att de definitivt ska behandlas med rtPA som fortfarande är den enda godkända läkemedelsbehandlingen för akut ischemisk stroke. De betonar också vikten av ytterligare forskning för att utvärdera varför kvinnor inte svarar lika bra som män på behandlingen.