Annons
England satsar på plan för att utrota hepatit C
Hepatit C-virus

England satsar på plan för att utrota hepatit C

Genom samarbete mellan staten och företag planerar England att bli först i världen med att utrota hepatit C.

7 maj 2019, kl 10:02
0

National health services, NHS, som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården i England har satt som sitt mål att eliminera hepatit C som ett folkhälsoproblem.

Efter långdragna och komplicerade förhandlingar har NHS fått fram ett avtal med de tre läkemedelsföretagen Gilead Sciences, Merch Sharp and Dohme och AbbVie. Avtalet beskrivs som det mest omfattande som NHS någonsin har förhandlat fram. Det syftar till att under flera år framåt säkra tillgången på läkemedel mot hepatit C till priser som gör det hälsoekonomiskt möjligt att göra en bred satsning för att utrota sjukdomen.

NHS kommer att publicera kliniska riktlinjer som talar om för förskrivarna vilka läkemedel de bör välja för olika genotyper av viruset. Avvikelser från dessa riktlinjer kommer att leda till minskade bidrag får vårdgivaren.

I överenskommelsen ingår även att företagen ska bidra i arbetet med att spåra hepatit C-smittade som ännu inte har någon diagnos så att även de kan få botande behandling. Enligt NHS-beräkningar lever omkring 113 000 människor i England med kronisk hepatit C. En stor andel har ännu inte fått någon diagnos, bland annat eftersom många är missbrukare och kan vara svårare att nå med information och testning.

– Det är inte ofta som möjligheten öppnar sig att helt utradera en sjukdom, men nu agerar NHS för att göra precis det, sade Simon Stevens, chef för NHS England, i ett pressmeddelande.

Sedan NHS gjorde de nya botande behandlingarna tillgängliga har dödligheten i hepatit C-relaterad leversjukdom minskat med 16 procent mellan 2015 och 2017.

Flera andra länder, bland andra Island, har som Läkemedelsvärlden berättat tidigare beslutat om satsningar för att utrota hepatit C.

Och 2016 satte världshälsoorganisationen WHO som globalt mål att eliminera hepatitinfektioner som folkhälsoproblem till år 2030. Målet innebär att de nya fallen ska minska med 90 procent och dödsfallen med 65 procent.

I Sverige ingår, som Läkemedelsvärlden rapporterat, de nya botande läkemedlen mot hepatit C i läkemedelsförmånen sedan början av 2018. Men det är även här svårt att nå alla patienter. Folkhälsomyndigheten arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag för att analysera hur smittspridningen av hepatit C kan minskas och behandlingen förbättras. Utredningen ska redovisas senast 1 juni 2019.