Annons
Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Folkhälsomyndigheten ska analysera hur smitt-
spridningen kan hindras och hur fler ska få behandling.

21 jun 2018, kl 09:21
0

Annons

Sedan årsskiftet ingår de nya botande läkemedlen mot hepatit C i läkemedelsförmånen för alla patienter med hepatit C. Men även om samtliga patientgrupper nu har möjlighet att få behandling är det i praktiken svårt att nå alla patienter, något som Läkemedelsvärlden.se rapporterat om tidigare.

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera hur smittspridningen av hepatit C kan hindras och hur behandlingen kan förbättras. I uppdraget ingår att se över hur systemet för testning, behandling och övervakning av hepatit C kan utevcklas.

Folkhälsomyndigheten ska även bedöma lämpliga metoder för screening och upptäckt av smittade. I dag finns ett stort mörkertal vad gäller antalet smittade och i uppdraget ingår att kartlägga och göra en bedömning av det totala antalet smittade samt föreslå arbetssätt för att återfå kontakten med diagnosticerade patienter som tappat kontakten med sjukvården.

I uppdraget ingår också att bedöma hur landstingen, i högre utsträckning än i dag, kan erbjuda provtagning, behandling och vaccination inom ramen för sprututbytesprogram, kriminalvården och psykiatrin.

Även insatser mot heptatit B ingår i uppdraget, när det lämpar sig. Resultatet ska redovisas senast den 1 juni 2019.