Annons
Enhetliga läkemedelspriser men ingen prispress
Statssekreterare Agneta Karlsson och utredare Anna-Lena Sörenson.

Enhetliga läkemedelspriser men ingen prispress

Apoteksutredningens förslag minskar prisspridningen men patienten måste fortsatt jaga billigaste läkemedlet.

9 okt 2017, kl 16:08
0

Under eftermiddagen i dag måndag överlämnade Anna-Lena Sörenson (S) delbetänkandet ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” till statssekreterare Agneta Karlsson (S) vid en pressträff i Rosenbad.

De övergripande delarna i betänkandet hade redan presenterats på DN Debatt med förslaget att införa enhetliga priser för receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

– Utifrån ett patientperspektiv är det orimligt med så stora prisskillnader som det är på dessa läkemedel i dag och det är en sak som är rimligt att reglera, sade utredaren Anna-Lena Sörenson, vid pressträffen.

Utredningens förslag innebär att läkemedelsbolagen även i fortsättningen är fria att sätta vilka priser de vill på läkemedel utanför förmånen, men att priserna måste anmälas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som sedan fastställer en marginal för apoteken. En vara ska alltså ha samma pris oberoende av vilket apotek den hämtas ut på. Priserna ska också vara offentliga och lätta att hitta.

Däremot innebär förslaget ingen möjlighet att byta ut ett förskrivet läkemedel mot ett annat med samma substans men med lägre pris. För den enskilda patienten gäller det därför fortfarande att förskrivande läkare har koll på vilken substans som är den billigaste och skriver ut just den.

Att utreda utbytbarhet ingick inte i utredningens uppdrag och från regeringens håll menar man att prissättningen för receptbelagda läkemedel utanför förmånen måste tas i flera steg.

– När TLV har tittat på frågan tidigare har man sagt att det vore bra med ett utbyte men att man måste ha bättre överblick över hela prissättningsmekanismen först, sade Agneta Karlsson. Men det är regeringens målsättning att ta det vidare så att även läkemedel utanför förmånen kan bytas ut.

Förslaget med enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen beräknas innebära minskade kostnader för patienterna på 90 till 135 miljoner kronor per år och för det offentliga på 10 till 15 miljoner kronor per år. Samtidigt bedöms kostnaderna för apoteken öka med mellan 100 och 150 miljoner kronor.

– Men det är en relativt liten kostnad i sammanhanget, sade Agneta Karlsson, och hänvisade till att apoteken har en total omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år.

Utredningens förslag ska nu skickas ut på remiss med målet att förändringen träder i kraft den 1 juli 2019.