Annons

4 MINUTER MED? PehrOlov Pehrsson

Ordförande i svenska Läkare utan gränser och kritisk till det nya WTO-avtalet som skulle förenkla tillgången på läkemedel till fattiga länder. I ett pressmeddelande menar Läkare utan gränser att resultatet var en besvikelse, men att det inte får hindra länder från att vidta omedelbara åtgärder (i enlighet med WTO:s patentregler) för att få tillgång till billiga mediciner och rädda liv.

19 sep 2003, kl 17:20
0

Varför är Läkare utan gränser kritiska till det nya avtalet?

? Man har i stor utsträckning gått USA och den rika världens läkemedelsindustri till mötes i stället för de människor som skulle ha nytta av läkemedel till ett överkomligt pris. Tekniskt sett är det komplicerat med tvångslicenser både i det importerande och exporterande landet. Det finns också en risk för att exportlandet inte ska finna det mödan värt, samt risk för att påtryckningar från länder med stark läkemedelsindustri gör att möjligheten inte utnyttjas.Vad måste göras istället?

? Det behövs en förenklad procedur. Vi menar att producentlandet inte ska behöva ansöka om en tvångslicens. Det är också viktigt att pröva reglerna och att omvärlden är uppmärksam på påtryckningar, inskränkningar och förhalningar. Praktiken kommer att visa om avtalet är något att ha eller ej.Kan man inte se detta som ett steg på vägen istället för det sista steget?

? Det måste prövas innan man kan säga om det är en framkomlig väg eller inte.Inför samtalen uttryckte över 20 utvecklingsländer sin oro över texten. Sedan utsattes de för massiva påtryckningar att anta den?

? Överenskommelsen var viktig för att WTO skulle kunna gå vidare med att diskutera jordbruksfrågorna. Kohandel heter det väl på svenska?