4 minuter med…

Apotekare på Roche i Basel som från den 1 september blir ny vd för Läkemedelsindustriföreningen.

22 aug 2002, kl 13:28
0

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för läkemedelsindustrin?

? Långsiktigt är det viktigaste att göra Sverige mer attraktivt vad gäller forskning och utveckling. LIF bör kunna bidra till att få politikerna att aktivera sig i dessa frågor.

Du har varit verksam i Schweiz i nio år, ett land som liksom Sverige har en stark läkemedelsindustri. Vad kan Sverige lära av alplandet och vice versa inom läkemedelsområdet?

? Schweizarna har en del att lära av det goda samarbetsklimat som råder mellan de olika parterna på läkemedelsområdet i Sverige. Enkanalsdistributionen i Sverige är också imponerande effektiv liksom apotekssystemet, även om jag inte är någon monopolanhängare. I Schweiz är läkemedlen dyrare, men det kommer inte industrin till del utan beror bland annat på ineffektiv distribution.
? Schweiz har varit bättre på att behålla sin forskande läkemedelsindustri i landet. Man har haft en större förståelse för betydelsen av ett gott företagsklimat. Vi bör liksom i Schweiz kunna mobilisera alla tänkbara krafter för att se till att läkemedelsindustrin stannar i Sverige, det är sent men inte för sent.

Vilka är dina styrkor och svagheter med koppling till ditt arbete?

? Jag har varit ute i Europa i nio år och har en bra bild av andra länders försök att få kontroll på läkemedelskostnaderna. Jag tycker om att arbeta i gräns- och kontaktytor mellan olika parter och hitta ?win-winsituationer?. Att jag blivit ganska patriotisk som svensk på senare år kan man kanske se som negativt. Jag har mer och mer insett styrkan i den svenska modellen.