25 EU-länder överens om patent

Ministrar från 25 av EU:s medlemsländer har nu sagt ja till att
gå vidare i arbetet mot ett gemensamt patent i unionen. Men Spanien och
Italien vill inte vara med.

18 mar 2011, kl 11:20
0

I februari sade Europaparlamentet ja till en förfrågan från ett antal av medlemsstaterna om att inleda ett så kallat fördjupat samarbete kring ett gemensamt patent. I veckan har även ministerrådet sagt ja vilket var nästa steg i processen. Processen är ett sätt för medlemsländer att ta fram gemensamma regler när de vanliga beslutsvägarna inte nått resultat, vilket är fallet för patentfrågan.

I dagsläget är 25 länder, däribland Sverige,  med på tåget men Spanien och Italien har sagt nej. Anledningen är kommissionens förslag att de språken som ska användas i samarbetet är engelska franska och tyska. Dessa tre har varit de officiella för det europeiska patentkontoret, EPO, sedan 1997 men från Italien och Spanien anser man att detta kommer att ge franska, brittiska och tyska företag orättvisa fördelar.

Men att de båda länderna sätter sig på tvären kommer inte att kunna hindra samarbetet och både Spanien och Italien kommer att kunna ansluta sig till patentsamarbetet om och när de vill i framtiden.

Parallellt med arbetet mot ett gemensamt EU-patent har länderna arbetat för en gemensam Europeisk patentdomstol. De planerna grusades däremot i förra veckan då EG-domstolen sade nej till en sådan.