Annons

Månads arkivering augusti 2009

Exponering av receptfritt avgörande

0

En viktig fråga för regeringen i arbetet med omregleringen av apoteksmarknaden är en ökad tillgänglighet till läkemedel. Att dagligvarubutiker får möjlighet att sälja receptfria preparat från den 1 november i år blir en viktig bock i protokollet.

Vilka läkemedel som får exponeras fritt på butikshyllorna och vilka som eventuellt måste förvaras under uppsikt av personal har Läkemedelsverket ännu inte meddelat. Men frågan kan vara avgörande för hur försäljningen går.

Handeln vill inte ha för omfattande krav men att låta preparat som paracetamol stå fritt kan vara riskabelt menar experter.
– Jag tycker att de flesta smärtstillande preparaten bör stå inlåsta. Framför allt gäller det paracetamol där gränser mellan effektiv och toxisk dos är så liten, säger Chris Bingefors, universitetslektor vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet.

Chris Bingefors har bland annat studerat effekterna av läkemedelsanvändning och hur svenskarna använder receptfria läkemedel. Hon är positiv till att receptfria preparat ska börja säljas utanför apotek och tycker att Läkemedelsverket har gjort ett bra urval.

Enligt henne är svenskarna som folk i allmänhet försiktiga vad gäller läkemedelskonsumtion.
– Vi har en restriktiv hållning till läkemedel. Men i intervjuer vi gjort framgår att man uppfattar receptfritt som mindre farligt än receptbelagt. Därför tror jag att det är viktigt att kunden får signaler om vilka produkter som det finns mer risker med genom att placera dessa inlåsta eller bakom disk, säger Chris Bingefors.

Cecilia Bernsten, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i Sveriges farmacevt¬förbund är inne på samma linje.
– Människor är ofta klokare nog att tänka sig för innan de köper ett läkemedel oavsett var det säljs. Jag litar på Läkemedelsverkets urval men hävdar att diskussionen kring säkerheten måste föras aktivt med både handlare, kunder och myndigheter, säger hon.

Att placera vissa läkemedel mer svåråtkomligt ser också Cecilia Bernsten som en nödvändig signal till kunden.
– Självklart kan den som vill köpa på sig massor av förpackningar men så är det redan nu. Den vanliga människan tror jag har uppfattningen att ju mer synligt en vara står på hyllan desto ofarligare är den. Sen hoppas jag att den som har frågor vänder sig till kompetent och utbildad personal på ett apotek.

EMEA och FDA inspekterar tillsammans

0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA och den amerikanska motsvarigheten FDA meddelade nyligen att de ska utöka sina samarbeten runt kliniska prövningar. Den 1 september inleds ett projekt som ska pågå till mars 2011.

I samarbetet ingår flera viktiga delmål som ska göra det enklare, säkrare och mer effektivt i de senare faserna av läkemedelsutvecklingen. Ett av målen är att dela information om och samarbeta kring inspektioner av platser där prövningarna utförs. Ett annat är att dela med sig av både positiv och negativ information som respektive myndighet har om olika prövningsanläggningar.

I en presskommentar säger representanter från FDA att samarbetet är ett sätt att få nya läkemedel utvecklas på ett riktigt, säkert och etiskt vis. Från EMEA sade man att projektet är ett viktigt steg mot att skapa ett globalt regulatoriskt nätverk som ska ha kontroll över de kliniska prövningarna som utförs av EU och USA.

EMEA och FDA inspekterar tillsammans

0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA och den amerikanska motsvarigheten FDA meddelade nyligen att de ska utöka sina samarbeten runt kliniska prövningar. Den 1 september inleds ett projekt som ska pågå till mars 2011.

I samarbetet ingår flera viktiga delmål som ska göra det enklare, säkrare och mer effektivt i de senare faserna av läkemedelsutvecklingen. Ett av målen är att dela information om och samarbeta kring inspektioner av platser där prövningarna utförs. Ett annat är att dela med sig av både positiv och negativ information som respektive myndighet har om olika prövningsanläggningar.

I en presskommentar säger representanter från FDA att samarbetet är ett sätt att få nya läkemedel utvecklas på ett riktigt, säkert och etiskt vis. Från EMEA sade man att projektet är ett viktigt steg mot att skapa ett globalt regulatoriskt nätverk som ska ha kontroll över de kliniska prövningarna som utförs av EU och USA.

Fördubblad användning av antidepressiva i USA

0

Omkring tio procent av alla amerikaner behandlades med någon form av antidepressiva under 2005. Det motsvarar 27 miljoner människor en siffra som fördubblats på tio år.

Den framkom i en omfattande kartläggning av nästan 50 000 personer över 6 år i USA som fått antidepressiva förskrivet till sig minst en gång under ett kalenderår. I studien hat data samlats från 1996 och 2005 och resultatet publiceras i Archives of General Psychiatry.

Men bara hälften av dessa tar läkemedlen mot depression. Den andra halvan använder antidepressiva mot ryggsmärta, nervsmärta, sömnproblem eller andra tillstånd enligt studien. Men trots har antalet amerikaner som tar dem i syfte att bli av med depression ökat mycket. Samtidigt minskade antalet behandlingar hos psykiatrier från 31,5 procent till under 20 under tidsperioden.

Ökningen var ungefär lika stor i hela befolkningen med undantag från afro-amerikaner och latinamerikaner där bara 4-5 procent använde antidepressiva under den studerade perioden.
En av huvudförfattarna till studien, Mark Olfson vid Colombia University, misstänker att den ökade mängden reklam som vänder sig direkt till konsumenter är en del av förklaringen. Mellan 1996 och 2005 har summan som läkemedelsföretagen lagt på sådan ökat från 32 miljoner till 122 miljoner dollar.

Artikelförfattarna oroas över att så många läkare förskriver antidepressiva preparat utan att patienterna får någon samtalsterapi i anslutning till det. En förklaring till det kan vara att många amerikaner saknar sjukförsäkringar som täcker behandlingar som samtalsterapi. Studien slutade innan 2008 då en ny lag trädde ikraft som säger att arbetsgivare med fler än 50 anställda måste erbjuda dessa förmåner både för medicinsk och psykiatrisk vård.

Som antidepressiva räknades SSRI, andra nya antidepressiva
(venflaxin, duloxetin), tricykliska och andra nya antidepressiva. Som
ångestdämpande räknades bensodiazepin, kortverkande barbiturater,
zaleplon med flera.

Fördubblad användning av antidepressiva i USA

0

Omkring tio procent av alla amerikaner behandlades med någon form av antidepressiva under 2005. Det motsvarar 27 miljoner människor en siffra som fördubblats på tio år.

Den framkom i en omfattande kartläggning av nästan 50 000 personer över 6 år i USA som fått antidepressiva förskrivet till sig minst en gång under ett kalenderår. I studien hat data samlats från 1996 och 2005 och resultatet publiceras i Archives of General Psychiatry.

Men bara hälften av dessa tar läkemedlen mot depression. Den andra halvan använder antidepressiva mot ryggsmärta, nervsmärta, sömnproblem eller andra tillstånd enligt studien. Men trots har antalet amerikaner som tar dem i syfte att bli av med depression ökat mycket. Samtidigt minskade antalet behandlingar hos psykiatrier från 31,5 procent till under 20 under tidsperioden.

Ökningen var ungefär lika stor i hela befolkningen med undantag från afro-amerikaner och latinamerikaner där bara 4-5 procent använde antidepressiva under den studerade perioden.
En av huvudförfattarna till studien, Mark Olfson vid Colombia University, misstänker att den ökade mängden reklam som vänder sig direkt till konsumenter är en del av förklaringen. Mellan 1996 och 2005 har summan som läkemedelsföretagen lagt på sådan ökat från 32 miljoner till 122 miljoner dollar.

Artikelförfattarna oroas över att så många läkare förskriver antidepressiva preparat utan att patienterna får någon samtalsterapi i anslutning till det. En förklaring till det kan vara att många amerikaner saknar sjukförsäkringar som täcker behandlingar som samtalsterapi. Studien slutade innan 2008 då en ny lag trädde ikraft som säger att arbetsgivare med fler än 50 anställda måste erbjuda dessa förmåner både för medicinsk och psykiatrisk vård.

Som antidepressiva räknades SSRI, andra nya antidepressiva
(venflaxin, duloxetin), tricykliska och andra nya antidepressiva. Som
ångestdämpande räknades bensodiazepin, kortverkande barbiturater,
zaleplon med flera.

Handeln nöjda med OTC-listan

0

När Läkemedelsverket i juli presenterade listan över vilka läkemedel som ska få säljas i vanliga butiker från den 1 november i år var reaktionerna blandade. Från presumtiva apoteksaktörer har missnöjda röster hörts om att konkurrensen blir för stor på det receptfria området.

Från handeln är man desto mer nöjd. Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, tycker att Läkemedelsverket följt de intentioner som finns i regeringens proposition.
– Det är en lista med många produkter och vi har ingen anledning att gå i polimik med Läkemedelsverket om hur de valt, säger han.

Till skillnad från till exempel i Danmark kommer det i Sverige inte att finnas några krav på ett bestämt basutbud som en butik måste ha för att få sälja. Listan som presenterats är en maxlista från vilken handlarna fritt får välja.

Enligt Thomas Svaton är en avgörande fråga hur de receptfria preparaten får exponeras i butikerna, vilka som eventuellt kommer att behöva förvaras bakom disk eller i låsta utrymmen. På det har Läkemedelsverket ännu inte lämnat något svar.
– För att en större butik ska kunna konkurrera med närliggande apotek krävs att det inte blir för komplicerat för kunderna att komma åt läkemedlen.

– Mönstret när någon handlar i en dagligvarubutik bygger mycket på logik och igenkännande där kunden ägnar varje vara omkring 3 sekunder. Om kraven för försäljningen gör att butiker inte kan ha ett visst utbud kommer kunderna att välja apoteken istället, något vi hoppas att Läkemedelsverket tar hänsyn till, säger Thomas Svaton.

I gruppen receptfria läkemedel som inte får säljas utanför apotek finns produkter som innehåller klorhexidin, medel för behandling av vaginal svamp, protonpumpshämmaren Losec och viktreduceringsmedlet Alli.

 Däremot ingår akut p-piller, antihistaminer och de flesta värktabletter utom de med diklofenak, i arsenalen som får säljas i annan handel.
– Läkemedelsverket har antytt att de kommer att presentera närmare villkor för exponering i september och vi vill gärna ha informationen så snart som möjligt för att planera, säger Thomas Svaton.

Du hittar hela listan av läkemedel som får säljas utanför apotek här.

Handeln nöjda med OTC-listan

0

När Läkemedelsverket i juli presenterade listan över vilka läkemedel som ska få säljas i vanliga butiker från den 1 november i år var reaktionerna blandade. Från presumtiva apoteksaktörer har missnöjda röster hörts om att konkurrensen blir för stor på det receptfria området.

Från handeln är man desto mer nöjd. Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, tycker att Läkemedelsverket följt de intentioner som finns i regeringens proposition.
– Det är en lista med många produkter och vi har ingen anledning att gå i polimik med Läkemedelsverket om hur de valt, säger han.

Till skillnad från till exempel i Danmark kommer det i Sverige inte att finnas några krav på ett bestämt basutbud som en butik måste ha för att få sälja. Listan som presenterats är en maxlista från vilken handlarna fritt får välja.

Enligt Thomas Svaton är en avgörande fråga hur de receptfria preparaten får exponeras i butikerna, vilka som eventuellt kommer att behöva förvaras bakom disk eller i låsta utrymmen. På det har Läkemedelsverket ännu inte lämnat något svar.
– För att en större butik ska kunna konkurrera med närliggande apotek krävs att det inte blir för komplicerat för kunderna att komma åt läkemedlen.

– Mönstret när någon handlar i en dagligvarubutik bygger mycket på logik och igenkännande där kunden ägnar varje vara omkring 3 sekunder. Om kraven för försäljningen gör att butiker inte kan ha ett visst utbud kommer kunderna att välja apoteken istället, något vi hoppas att Läkemedelsverket tar hänsyn till, säger Thomas Svaton.

I gruppen receptfria läkemedel som inte får säljas utanför apotek finns produkter som innehåller klorhexidin, medel för behandling av vaginal svamp, protonpumpshämmaren Losec och viktreduceringsmedlet Alli.

 Däremot ingår akut p-piller, antihistaminer och de flesta värktabletter utom de med diklofenak, i arsenalen som får säljas i annan handel.
– Läkemedelsverket har antytt att de kommer att presentera närmare villkor för exponering i september och vi vill gärna ha informationen så snart som möjligt för att planera, säger Thomas Svaton.

Du hittar hela listan av läkemedel som får säljas utanför apotek här.

Ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden

Ewa Lundborg började på redaktionen i början av 2005, då främst med uppgift att starta tidningen Allt om Läkemedel. I december 2006 tog hon över rodret som chefredaktör för Läkemedelsvärlden och har i den rollen utvecklat tidningen i såväl pappersform som på webben. Från den 1 september kommer Ewa Lundborg att börja arbeta med läkemedelsinformation på Tamro.  

Från den 1 augusti är Ingrid Stenberg ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden. Hon började som webbredaktör på tidningen i februari 2007 och har varit redaktionschef sedan januari 2008.

 

Ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden

Ewa Lundborg började på redaktionen i början av 2005, då främst med uppgift att starta tidningen Allt om Läkemedel. I december 2006 tog hon över rodret som chefredaktör för Läkemedelsvärlden och har i den rollen utvecklat tidningen i såväl pappersform som på webben. Från den 1 september kommer Ewa Lundborg att börja arbeta med läkemedelsinformation på Tamro.  

Från den 1 augusti är Ingrid Stenberg ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden. Hon började som webbredaktör på tidningen i februari 2007 och har varit redaktionschef sedan januari 2008.

 

Resistenta bakterier muterar på egen hand

0

Det är forskare från bland annat Uppsala universitet som sett att bakterier som muterat till att bli delvis resistenta mot antibiotika av typen fluorokinoloner utvecklar en högre resistens även om de inte exponeras för ytterligare antibiotika. Exempel på fluorokinoloner är ciprofloxacin och norfloxacin som är vanliga inom sjukvården bland annat för behandling av urinvägsinfektion.

De flesta bakterier som utvecklar resistens mot fluorokinoloner gör det genom att de stegvis genomgår genetiska förändringar. Mutationerna uppstår oftast i amband med att bakterierna utsätts för antibiotika. I sin studie, som publicerats i PLoS Pathogens har uppsalaforskarna sett att muterade bakterier med en låg resistensnivå på egen hand muterar vidare så att de blir högresistenta.

Forskarna menar att resultaten sätter ytterligare fokus på hur viktigt det är att se över användningen av antibiotika då även lågresistenta bakterier kan mutera vidare och bli svåra att bekämpa.

Resistenta bakterier muterar på egen hand

0

Det är forskare från bland annat Uppsala universitet som sett att bakterier som muterat till att bli delvis resistenta mot antibiotika av typen fluorokinoloner utvecklar en högre resistens även om de inte exponeras för ytterligare antibiotika. Exempel på fluorokinoloner är ciprofloxacin och norfloxacin som är vanliga inom sjukvården bland annat för behandling av urinvägsinfektion.

De flesta bakterier som utvecklar resistens mot fluorokinoloner gör det genom att de stegvis genomgår genetiska förändringar. Mutationerna uppstår oftast i amband med att bakterierna utsätts för antibiotika. I sin studie, som publicerats i PLoS Pathogens har uppsalaforskarna sett att muterade bakterier med en låg resistensnivå på egen hand muterar vidare så att de blir högresistenta.

Forskarna menar att resultaten sätter ytterligare fokus på hur viktigt det är att se över användningen av antibiotika då även lågresistenta bakterier kan mutera vidare och bli svåra att bekämpa.

Wyeth använde falska artiklar

0

Av dokumenten som blev offentliga i början av augusti framgår att det amerikanska läkemedelsföretaget Wyeth använt spökskrivare till ett 30-tal artiklar.

Artiklarna, som stöder användningen av hormonersättningsmedel hos kvinnor, har publicerats i flera tunga vetenskapliga tidsskrifter som The American Journal of Obstetrics and Gynecology och The International Journal of Cardiology. I artiklarna framhävs de positiva effekterna av hormonterapier, HRT, samtidigt som biverkningarna tonats ner.

Wyeth, som ligger bakom hormonersättningsmedlen Premarin (östrogen) och Prempro (östrogen, progesteron), har omkring 8000 stämningar från amerikanska kvinnor som menar att de drabbats av allvarliga biverkningar efter att ha behandlats med preparaten. Det var i samband med detta som en federal domstol i Arkansas efter begäran av tidskriften PLoS Medicine beslöt att offentliggöra interna dokument som företaget velat hemlighålla.

Enligt dokumenten har företaget låtit externa kommunikationsbyråer producera material, ofta reviewartiklar, som de låtit välrenommerade läkare skriva under. Dessa hade ofta inget eller lite med själva producerandet att göra. I vissa fall har författarna i själva verket varit anställda på kommunikationsbyråerna som fått bra betalt för sin insats. Artiklarna publicerades mellan 1998 och 2005.

När flera omfattande studier i början av 2000-talet visade att kvinnor som genomgick HRT-behandling löpte ökad risk att drabbas av bröstcancer, hjärtsjukdom och stroke ifrågasattes de positiva resultaten.

Historien har fått en stor genklang i amerikanska media och företaget menar att de inte gjort något fel. Doug Petkus, talesperson för Wyeth, säger till New York Times att alla studier var vetenskapligt granskade.
– Det är som baseball och steroider, ingen vet vem som missbrukar och inte. De som skriver under vet inte vilka artiklar som är fabricerade och vilka som är äkta, säger Joseph S Ross som forskar på spökskrivna artiklar till New York Times.

Wyeth använde falska artiklar

0

Av dokumenten som blev offentliga i början av augusti framgår att det amerikanska läkemedelsföretaget Wyeth använt spökskrivare till ett 30-tal artiklar.

Artiklarna, som stöder användningen av hormonersättningsmedel hos kvinnor, har publicerats i flera tunga vetenskapliga tidsskrifter som The American Journal of Obstetrics and Gynecology och The International Journal of Cardiology. I artiklarna framhävs de positiva effekterna av hormonterapier, HRT, samtidigt som biverkningarna tonats ner.

Wyeth, som ligger bakom hormonersättningsmedlen Premarin (östrogen) och Prempro (östrogen, progesteron), har omkring 8000 stämningar från amerikanska kvinnor som menar att de drabbats av allvarliga biverkningar efter att ha behandlats med preparaten. Det var i samband med detta som en federal domstol i Arkansas efter begäran av tidskriften PLoS Medicine beslöt att offentliggöra interna dokument som företaget velat hemlighålla.

Enligt dokumenten har företaget låtit externa kommunikationsbyråer producera material, ofta reviewartiklar, som de låtit välrenommerade läkare skriva under. Dessa hade ofta inget eller lite med själva producerandet att göra. I vissa fall har författarna i själva verket varit anställda på kommunikationsbyråerna som fått bra betalt för sin insats. Artiklarna publicerades mellan 1998 och 2005.

När flera omfattande studier i början av 2000-talet visade att kvinnor som genomgick HRT-behandling löpte ökad risk att drabbas av bröstcancer, hjärtsjukdom och stroke ifrågasattes de positiva resultaten.

Historien har fått en stor genklang i amerikanska media och företaget menar att de inte gjort något fel. Doug Petkus, talesperson för Wyeth, säger till New York Times att alla studier var vetenskapligt granskade.
– Det är som baseball och steroider, ingen vet vem som missbrukar och inte. De som skriver under vet inte vilka artiklar som är fabricerade och vilka som är äkta, säger Joseph S Ross som forskar på spökskrivna artiklar till New York Times.

Dålig effekt av antivirala

0

Säsongsbunden influensa orsakad av virus drabbar ett stort antal människor varje vinter. I Sverige liksom i flera andra länder är vaccination den främsta åtgärden för att hindra insjuknande och smittspridning. Men det finns också de två antivirala läkemedlen Tamiflu (oseltamivir) och Relenza (zanamivir) som används behandlande och förebyggande.

Enligt Läkemedelsverket kan de båda neuroamidashämmarna förkorta sjukdomstiden med 1-2 dagar, lindra symptom och minska risken för komplikationer om de sätts in tidigt. Men effekten kan vara mindre än så visar en ny studie av den brittiska hälsomyndighet, NHS. De har gjort en genomgång av 26 randomiserade studier av de båda preparaten med omkring 5 500 patienter. I hälften av dem studerades oseltamivir och i hälften zanamivir och data från både tidigare friska individer och riskgrupper analyserades.

Resultaten av analysen visar att behandling av annars friska vuxna med zanamivir förkortar tiden till att symptomen lättar med 0,57 dagar jämfört med placebo. Med oseltamivir var motsvarande siffra 0,55 dagar. I riskgrupperna lättade symptomen knappt en dag tidigare för dem som fick zanamivir jämfört med placebo och för oseltamivir sågs en förkortad tid med 0,74 dagar. Som högriskindivider räknade personer med hjärtproblem, diabetes, KOL eller annan underliggande sjukdom.

Studien har föranletts av att NHS ska se över riktlinjerna för behandling av influensa med antivirala medel. Författarna bakom studien, som publicerats online och kommer att finnas i septembernumret av Lancet Infectious Diseases, menar att det är mycket tveksamt om behandling med dessa typer av antivirala medel gör någon positiv skillnad i en population. Även om de ger effekt är det ett antal faktorer som gör att användningen kan ifrågasätts. För att effekt ska fås måste läkemedlen sättas in tidigt i sjukdomförloppet, helst bara några timmar efter att symptomen kommit. Både zanamivir och oseltamivir slår väldigt specifikt och risken att de ges till någon som inte har det aktuella viruset ökar risken för resistens. Vad gäller läkemedelsbehandlingens inverkan på komplikationer av influensan fanns för lite data för att kunna dra några slutsatser.

De skriver istället att en utökad influensavaccinering kan vara att föredra. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en halv eller en dags mindre sjukdom ge effekt men det är ändå marginellt. Forskarna menar också att förenklade möjligheter för allmänläkare att ställa diagnos och medicinering av personer som utsatts för influensaviruset men ännu inte uppvisat symptom är metoder som effektivt kan begränsa antalet influensafall. Även om den aktuella studien rör säsongsbunden influensa skriver författarna att det finns skäl att detsamma sannolikt gäller för den aktuella pandemiinfluensan som orsakas av H1N1.

I en annan artikel, publicerad i BMJ, har en analys av barn upp till 12 år som behandlats med Tamiflu eller Relenza genomförts. Totalt ingick 1766 barn som behandlats med något av preparaten efter sjukdomsutbrott och 863 barn som behandlats i preventivt syfte. Enligt resultatet kunde behandling med antiviraler förkorta sjukdomstiden med 1,5 dagar men det minskade inte antalet fall som krävde antibiotika. Inte heller minskade det antalet astmaanfall hos de som fått influensa.

Dålig effekt av antivirala

0

Säsongsbunden influensa orsakad av virus drabbar ett stort antal människor varje vinter. I Sverige liksom i flera andra länder är vaccination den främsta åtgärden för att hindra insjuknande och smittspridning. Men det finns också de två antivirala läkemedlen Tamiflu (oseltamivir) och Relenza (zanamivir) som används behandlande och förebyggande.

Enligt Läkemedelsverket kan de båda neuroamidashämmarna förkorta sjukdomstiden med 1-2 dagar, lindra symptom och minska risken för komplikationer om de sätts in tidigt. Men effekten kan vara mindre än så visar en ny studie av den brittiska hälsomyndighet, NHS. De har gjort en genomgång av 26 randomiserade studier av de båda preparaten med omkring 5 500 patienter. I hälften av dem studerades oseltamivir och i hälften zanamivir och data från både tidigare friska individer och riskgrupper analyserades.

Resultaten av analysen visar att behandling av annars friska vuxna med zanamivir förkortar tiden till att symptomen lättar med 0,57 dagar jämfört med placebo. Med oseltamivir var motsvarande siffra 0,55 dagar. I riskgrupperna lättade symptomen knappt en dag tidigare för dem som fick zanamivir jämfört med placebo och för oseltamivir sågs en förkortad tid med 0,74 dagar. Som högriskindivider räknade personer med hjärtproblem, diabetes, KOL eller annan underliggande sjukdom.

Studien har föranletts av att NHS ska se över riktlinjerna för behandling av influensa med antivirala medel. Författarna bakom studien, som publicerats online och kommer att finnas i septembernumret av Lancet Infectious Diseases, menar att det är mycket tveksamt om behandling med dessa typer av antivirala medel gör någon positiv skillnad i en population. Även om de ger effekt är det ett antal faktorer som gör att användningen kan ifrågasätts. För att effekt ska fås måste läkemedlen sättas in tidigt i sjukdomförloppet, helst bara några timmar efter att symptomen kommit. Både zanamivir och oseltamivir slår väldigt specifikt och risken att de ges till någon som inte har det aktuella viruset ökar risken för resistens. Vad gäller läkemedelsbehandlingens inverkan på komplikationer av influensan fanns för lite data för att kunna dra några slutsatser.

De skriver istället att en utökad influensavaccinering kan vara att föredra. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en halv eller en dags mindre sjukdom ge effekt men det är ändå marginellt. Forskarna menar också att förenklade möjligheter för allmänläkare att ställa diagnos och medicinering av personer som utsatts för influensaviruset men ännu inte uppvisat symptom är metoder som effektivt kan begränsa antalet influensafall. Även om den aktuella studien rör säsongsbunden influensa skriver författarna att det finns skäl att detsamma sannolikt gäller för den aktuella pandemiinfluensan som orsakas av H1N1.

I en annan artikel, publicerad i BMJ, har en analys av barn upp till 12 år som behandlats med Tamiflu eller Relenza genomförts. Totalt ingick 1766 barn som behandlats med något av preparaten efter sjukdomsutbrott och 863 barn som behandlats i preventivt syfte. Enligt resultatet kunde behandling med antiviraler förkorta sjukdomstiden med 1,5 dagar men det minskade inte antalet fall som krävde antibiotika. Inte heller minskade det antalet astmaanfall hos de som fått influensa.

Indiska företag får betalt för att undvika EU

0

Under de senaste 16 månaderna har över 20 leveranser av generiska läkemedel stoppats i EU på sin väg från Indien till slutkunder i Afrika, Asien och Latinamerika. De indiska tillverkarna som står bakom generikaprodukterna låter vanligen varorna ta vägen via EU-länder som Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Det är billigare än att skeppa varorna direkt till slutdestinationen.

Men efter att den europeiska tullen beslagtagit flera leveranser från företag som Aurobindo, Cipla och Dr Reddy´s, efter misstankar om att de innehåller förfalskade läkemedel, har indiska staten tröttnat. De uppger nu, enligt nyhetstjänsten Pharma Times, att indiska företag kommer att få ersättning för de extra kostnader det innebär att skeppa läkemedlen utan att passera EU.

Indiska myndigheter har också vänt sig till WHO för att få hjälp att utreda om EU missbrukar regelverket när de beslagit leveranserna. De menar att unionen missbrukar de regler som är till för att hindra att förfalskade läkemedel kommer genom tullen för att hindra helt lagliga generikaleveranser. Motivet skulle vara att skydde de europeiska läkemedelsproducenterna från indisk konkurens.

Frågan behandlas nu av en grupp inom Världshandelsorganisationen, WTO.