Annons

Handeln nöjda med OTC-listan

Den preliminära lista som Läkemedelsverket presenterat över
receptfria preparat som ska få säljas i dagligvarubutiker har väckt
blandade känslor. Flera aspirerande apoteksaktörer tycker att listan är
för lång men i dagligvaruhandeln är man nöjd. Men frågan om
produkternas exponering är fortfarande obesvarad.

12 aug 2009, kl 10:41
0

Annons

När Läkemedelsverket i juli presenterade listan över vilka läkemedel som ska få säljas i vanliga butiker från den 1 november i år var reaktionerna blandade. Från presumtiva apoteksaktörer har missnöjda röster hörts om att konkurrensen blir för stor på det receptfria området.

Från handeln är man desto mer nöjd. Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, tycker att Läkemedelsverket följt de intentioner som finns i regeringens proposition.
– Det är en lista med många produkter och vi har ingen anledning att gå i polimik med Läkemedelsverket om hur de valt, säger han.

Till skillnad från till exempel i Danmark kommer det i Sverige inte att finnas några krav på ett bestämt basutbud som en butik måste ha för att få sälja. Listan som presenterats är en maxlista från vilken handlarna fritt får välja.

Enligt Thomas Svaton är en avgörande fråga hur de receptfria preparaten får exponeras i butikerna, vilka som eventuellt kommer att behöva förvaras bakom disk eller i låsta utrymmen. På det har Läkemedelsverket ännu inte lämnat något svar.
– För att en större butik ska kunna konkurrera med närliggande apotek krävs att det inte blir för komplicerat för kunderna att komma åt läkemedlen.

– Mönstret när någon handlar i en dagligvarubutik bygger mycket på logik och igenkännande där kunden ägnar varje vara omkring 3 sekunder. Om kraven för försäljningen gör att butiker inte kan ha ett visst utbud kommer kunderna att välja apoteken istället, något vi hoppas att Läkemedelsverket tar hänsyn till, säger Thomas Svaton.

I gruppen receptfria läkemedel som inte får säljas utanför apotek finns produkter som innehåller klorhexidin, medel för behandling av vaginal svamp, protonpumpshämmaren Losec och viktreduceringsmedlet Alli.

 Däremot ingår akut p-piller, antihistaminer och de flesta värktabletter utom de med diklofenak, i arsenalen som får säljas i annan handel.
– Läkemedelsverket har antytt att de kommer att presentera närmare villkor för exponering i september och vi vill gärna ha informationen så snart som möjligt för att planera, säger Thomas Svaton.

Du hittar hela listan av läkemedel som får säljas utanför apotek här.