Resistenta bakterier muterar på egen hand

Bakterier som har en låg resistens mot antibiotika kan mutera vidare
och bli högresistenta utan att de utsätts för ytterligare antibiotika.
Upptäckten sätter ytterligare fokus på faran med en överdriven antibiotikaanvändning menar forskare.

11 aug 2009, kl 15:39
0

Annons

Det är forskare från bland annat Uppsala universitet som sett att bakterier som muterat till att bli delvis resistenta mot antibiotika av typen fluorokinoloner utvecklar en högre resistens även om de inte exponeras för ytterligare antibiotika. Exempel på fluorokinoloner är ciprofloxacin och norfloxacin som är vanliga inom sjukvården bland annat för behandling av urinvägsinfektion.

De flesta bakterier som utvecklar resistens mot fluorokinoloner gör det genom att de stegvis genomgår genetiska förändringar. Mutationerna uppstår oftast i amband med att bakterierna utsätts för antibiotika. I sin studie, som publicerats i PLoS Pathogens har uppsalaforskarna sett att muterade bakterier med en låg resistensnivå på egen hand muterar vidare så att de blir högresistenta.

Forskarna menar att resultaten sätter ytterligare fokus på hur viktigt det är att se över användningen av antibiotika då även lågresistenta bakterier kan mutera vidare och bli svåra att bekämpa.