Annons

Månads arkivering augusti 2009

Indiska företag får betalt för att undvika EU

0

Under de senaste 16 månaderna har över 20 leveranser av generiska läkemedel stoppats i EU på sin väg från Indien till slutkunder i Afrika, Asien och Latinamerika. De indiska tillverkarna som står bakom generikaprodukterna låter vanligen varorna ta vägen via EU-länder som Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Det är billigare än att skeppa varorna direkt till slutdestinationen.

Men efter att den europeiska tullen beslagtagit flera leveranser från företag som Aurobindo, Cipla och Dr Reddy´s, efter misstankar om att de innehåller förfalskade läkemedel, har indiska staten tröttnat. De uppger nu, enligt nyhetstjänsten Pharma Times, att indiska företag kommer att få ersättning för de extra kostnader det innebär att skeppa läkemedlen utan att passera EU.

Indiska myndigheter har också vänt sig till WHO för att få hjälp att utreda om EU missbrukar regelverket när de beslagit leveranserna. De menar att unionen missbrukar de regler som är till för att hindra att förfalskade läkemedel kommer genom tullen för att hindra helt lagliga generikaleveranser. Motivet skulle vara att skydde de europeiska läkemedelsproducenterna från indisk konkurens.

Frågan behandlas nu av en grupp inom Världshandelsorganisationen, WTO.

Receptarie fick erinran för fel dos

1

En kvinna i 80-årsåldern hade fått ett recept med Sandostatin (oktreotid) utskrivet på elektroniskt recept. Läkemedlet används för behandling av tumörer i mage och tarm och den angivna dosen var 500 µg/ml.

Läkaren som skrivit receptet hade angivit styrkan manuellt som fritext och angett 500 MIK. När den expedierande receptarien skulle skriv in styrkan var hon tvungen att göra det manuellt och angav då fel styrka. Istället för 500 µg/ml expedierades 50 µg/ml.

Patienten, som själv injicerade läkemedlet, stod på den felaktiga dosen i över sju månader. Felet upptäcktes då hon lades in på sjukhem och personalen där uppmärksammade dosen. Patienten avled senare av sin cancersjukdom.

HSAN bedömer att receptarien inte iakttagit den noggrannhet som krävs vid expedieringen av läkemedlet. Felet anses varken vara ringa eller ursäktligt. Däremot skriver HSAN i sitt beslut att det finns vissa förmildrande omständigheter eftersom receptarien var oerfaren, läkaren hade angivit styrkan på ett felaktigt sätt och att datasystemet som användes var bristfälligt. HSAN ger receptarien en erinran.

Receptarie fick erinran för fel dos

1

En kvinna i 80-årsåldern hade fått ett recept med Sandostatin (oktreotid) utskrivet på elektroniskt recept. Läkemedlet används för behandling av tumörer i mage och tarm och den angivna dosen var 500 µg/ml.

Läkaren som skrivit receptet hade angivit styrkan manuellt som fritext och angett 500 MIK. När den expedierande receptarien skulle skriv in styrkan var hon tvungen att göra det manuellt och angav då fel styrka. Istället för 500 µg/ml expedierades 50 µg/ml.

Patienten, som själv injicerade läkemedlet, stod på den felaktiga dosen i över sju månader. Felet upptäcktes då hon lades in på sjukhem och personalen där uppmärksammade dosen. Patienten avled senare av sin cancersjukdom.

HSAN bedömer att receptarien inte iakttagit den noggrannhet som krävs vid expedieringen av läkemedlet. Felet anses varken vara ringa eller ursäktligt. Däremot skriver HSAN i sitt beslut att det finns vissa förmildrande omständigheter eftersom receptarien var oerfaren, läkaren hade angivit styrkan på ett felaktigt sätt och att datasystemet som användes var bristfälligt. HSAN ger receptarien en erinran.

Kortikosteroid lindrar halsont

1

Studien som publiceras i BMJ visar att behandlingen kan lindra smärtan snabbare och effektivare än enbart antibiotika. Forskarna påpekar att inget tyder på att behandlingen hjälper för barn.

Ont i halsen eller halsfluss är en av de vanligaste åkommorna i primärvården. Antibiotika har bara begränsad effekt när det gäller att minska smärta och feber. Därför är det välkommet med andra alternativ som dessutom kan hjälpa till att få ner antibiotikaförskrivningen. Baserat på kortikosteroidernas antiinflammatoriska effekt genomförde forskare vid universitetet i Oxford en studie för att ta reda på deras effekt på halsont.

I studien ingick 743 patienter varav hälften var barn. Resultatet visade att patienter som fick kortikosteroid tillsammans med antibiotika blev av med sina symtom efter 24 timmar tre gånger oftare än de som fick placebo. Efter 48 timmar var skillnaden ännu större.

Forskarna tolkar resultaten som att en enskild dos är tillräcklig och påpekar att den positiva effekten bara gällde vuxna patienter och enbart orala kortikosteroider. När forskarna prövade vanliga smärtstillande läkemedel fick de inte lika bra effekt. Forskarna kommer nu att pröva effekten utan samtidig behandling med antibiotika.

I en kommentar i samma nummer av BMJ understryker professor Paul Little det positiva med den snabba effekten av kortikosteroiderna på smärtan redan första dagen men understryker samtidigt att man fortfarande saknar kunskap om eventuella negativa effekter vid behandling i större skala.

Kortikosteroid lindrar halsont

1

Studien som publiceras i BMJ visar att behandlingen kan lindra smärtan snabbare och effektivare än enbart antibiotika. Forskarna påpekar att inget tyder på att behandlingen hjälper för barn.

Ont i halsen eller halsfluss är en av de vanligaste åkommorna i primärvården. Antibiotika har bara begränsad effekt när det gäller att minska smärta och feber. Därför är det välkommet med andra alternativ som dessutom kan hjälpa till att få ner antibiotikaförskrivningen. Baserat på kortikosteroidernas antiinflammatoriska effekt genomförde forskare vid universitetet i Oxford en studie för att ta reda på deras effekt på halsont.

I studien ingick 743 patienter varav hälften var barn. Resultatet visade att patienter som fick kortikosteroid tillsammans med antibiotika blev av med sina symtom efter 24 timmar tre gånger oftare än de som fick placebo. Efter 48 timmar var skillnaden ännu större.

Forskarna tolkar resultaten som att en enskild dos är tillräcklig och påpekar att den positiva effekten bara gällde vuxna patienter och enbart orala kortikosteroider. När forskarna prövade vanliga smärtstillande läkemedel fick de inte lika bra effekt. Forskarna kommer nu att pröva effekten utan samtidig behandling med antibiotika.

I en kommentar i samma nummer av BMJ understryker professor Paul Little det positiva med den snabba effekten av kortikosteroiderna på smärtan redan första dagen men understryker samtidigt att man fortfarande saknar kunskap om eventuella negativa effekter vid behandling i större skala.