Bekämpningsmedel inte orsak till mikrocefali

Efter en genomgång av kunskapsläget konstaterar Swetox i en rapport att bekämpningsmedel med största sannolikhet inte kan kopplas till mikrocefali.
11 mars 2016, klockan 14:14

Efter att läkare i Brasilien och Argentina fört fram bekämpningsmedlet pyriproxyfen som en tänkbar orsak till den ökade förekomsten av mikrocefali i Syd- och Latinamerika bestämde sig Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, Swetox för att göra en genomgång av kunskapsläget.

Nu är rapporten klar och man konstaterar att det inte finns några studier som visar att pyriproxyfen orsakar mikrocefali eller andra allvarliga fosterskador. Däremot finns enligt Swetox oklarheter kring vad en storskalig exponering av människor kan innebära.

Swetox konstaterar dock att det finns misstankar om att pyriproxyfen kan påverka vissa hormonsystem, fram för allt tyroxinsystem, och att det saknas bra studier på effekter på människa vad gäller detta.

- Med tanke på den storskaliga användningen av pyriproxyfen tycker jag att man borde göra studier som både tittar på exponering och eventuella hälsoeffekter på liknande sätt som man skulle gjort om det var ett läkemedel, säger Mattias Öberg, docent och forskare i toxikologi vid Karolinska institutet och verksam vid Swetox.

Swetox konstaterar också att den forskning som finns starkt pekar på att zikavirus är orsaken till mikrocefali.

- Därför är det viktigt att i det akuta läget satsa resurser på att förstå och förhindra skador från zikaviruset. Riktad användning av bekämpningsmedel mot myggor kan vara en del, men det bör inte göras okontrollerat säger Mattis Öberg.

Pyriproxyfen

Pyriproxyfen är ett bekämpningsmedel som sprejas på och tillsätts vattenreservoarer för att stoppa utvecklingen av den myggart som sprider bland annat zikaviruset, denguefeber och malaria. Pyriproxyfen rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO.

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

1 Kommentar

Så intressant, då borde de med andra ord fortsätta studierna på vaccinen istället, eftersom detta blossade upp efter den nya obligatoriska vaccineringen av gravida kvinnor.

Andra artiklar inom samma ämne