Annons

Efter Macchiarini: Färre vill delta i kliniska prövningar

Det har blivit betydligt svårare att rekrytera patienter till kliniska prövningar sedan Macchiarini-skandalen rullades upp, enligt Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet, KTA.

14 mar 2016, kl 09:30
0

Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset.

Intresset från patienter att delta i kliniska prövningar har minskat kraftigt sedan historien med skandalkirurgen Paolo Macchiarini rullades upp. Det bekräftar Maria Englund, verksamhetschef för Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet Karolinska trial alliance, KTA. 

– Om vi tidigare fick 30 svar på en annons får vi bara enstaka svar nu. Folk är oroliga och vissa hör till och med av sig och drar tillbaka sitt samtycke som de gett tidigare, säger Maria Englund.

Maria Englund kopplar den kraftiga nedgången till rapporteringen om skandalkirurgen Paolo Macchiarini och hans misslyckade transplantationer med konstgjorda luftstrupar. Även läkemedelsprövningen i franska Rennes i mitten av januari där en person miste livet kan ha spelat in, tror hon.

– Det är alltid en viss variation i intresset för att delta i kliniska studier, men den kraftiga nedgången vi ser nu kopplar vi i första hand till Macchiarini-skandalen, säger Maria Englund.

Svårigheten att rekrytera patienter har lett till att de prövningar som är igång tappar fart. Det innebär också ökade kostnader i form av ytterligare annonsering och att personal som avsatts till att hantera patientrekryteringen blir sysslolösa.

Problemet tycks främst vara kopplat till Karolinska universitetssjukhuset. På Gothia Forum i Göteborg och Uppsala clinical research center i Uppsala, som tillsammans med KTA bedriver och samordnar flest kliniska prövningarna i landet, har man inte märkt av någon Macchiarini-effekt. Jonas Oldgren, verksamhetschef på Uppsala clinical research center, UCR, är dock inte förvånad över svårigheten för Karolinska att rekrytera patienter.

– Jag tror att det är en mänsklig reaktion. Att vara med i en klinisk prövning är frivilligt och bygger på ett förtroende. Om det förtroendet rubbas kan det få sådana här följder, säger Jonas Oldgren.

– Macchiarinifallet är extremt olyckligt, men man ska komma ihåg att det bedrivs mycket bra, genomtänkt och etikgodkänd forskning. Jag hoppas och tror att viljan att vara med i kliniska prövningar återhämtar sig, fortsätter han. 

Även Maria Englund tror att intresseminskningen är övergående.

– Jag tror inte att det är en bestående nedgång, säger hon.

Maria Englund poängterar också att innan en klinisk prövning sätts igång har den föregåtts av noggranna utvärderingar och kontroller.

– Alla studier föregås av en noggrann etikprövning och godkännande av Läkemedelsverket där man gör en risk/nytta bedömning. Som deltagare i kliniska prövningar ska man inte behöva vara orolig, säger hon.