Annons

Yngre välutbildade
doserar efter eget huvud

Yngre välutbildade män är minst följsamma till läkarens ordination. De ändrar till exempel ofta doseringen på egen hand eller låter bli att hämta ut det förskrivna läkemedlet. Det visar en stor enkätstudie från Uppsala universitet.

15 jun 2005, kl 15:22
0

Enkäter gick ut till 8 000 personer mellan 20 och 84 år. 61 procent, 4 900 personer, över hela landet svarade på enkäten som rör frågor kring hälsa, livskvalitet och äkemedelsanvändning.

Av dem som svarade uppgav 58 procent, 2 844 personer, att de någon gång under de senaste två veckorna använt ett receptbelagt läkemedel. Det är de som sedan svarat på frågor som rör följsamhet.

? Vi har alltså tittat på den självrapporterade följsamheten. Eftersom det är anonymt tror vi oss egentligen ha säkrare resultat än man får i en intervjusituation, säger medicine doktor Chris Bingefors.

Hon har gjort studien tillsammans med professor Dag Isacsson vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

Den vanligaste orsaken till bristande följsamhet är glömska. I enkäten uppgav 51 procent att de glömt någon gång och av dessa var det sju procent som gjort det flera gånger. Glömskan var vanligare bland yngre än äldre.

Cirka 20 procent uppger att de ändrat doseringen på egen hand, 23 procent att de någon gång valt att avsluta en behandling på egen hand. 25 procent har någon gång avstått från att använda ett förskrivet läkemedel som de hämtat ut, och 22 procent uppger att de någon gång inte hämtat ut den förskrivna medicinen.

Bland dem som själva ändrat doseringen var yngre välutbildade män överrepresenterade. Dessa uttryckte också större skepsis till läkemedelsbehandling än äldre och lägre utbildade.

På följdfrågan till de 1 030 personer som svarat att de avsiktligt inte tagit sin medicin angav 41 procent att de inte behövde läkemedlet.

En grupp, 24 procent, uppgav biverkningar som ett skäl och
22 procent ansåg att läkemedlet inte hade fungerat.