Annons

?Icke-dom? om parallellhandel i EG-domstolen

Frågan om ett läkemedelsföretag kan begränsa leveranserna för att förhindra parallellhandel fick inte något svar av EG-domstolen.

15 jun 2005, kl 11:42
0

Annons

EG-domstolen har inte gett något svar på om det är förenligt med EU-rätten att ett läkemedelsföretag begränsar leveranserna till ett land för att förhindra parallellimport till andra länder.

Det var den grekiska konkurrensmyndigheten som vänt sig till EG-domstolen för att få vägledning i tvisten mellan GlaxoSmithKline och grekiska grossistföretag som bedriver parallellhandel. Men EG-domstolen ansåg inte att man kunde uttala sig i frågan eftersom man inte blivit ombedd av en domstol att ta ställning.

Vad som nu kan hända är att EU-kommissionen istället tar över frågan och fattar ett beslut i frågan. Ett beslut som i sin tur med all säkerhet kommer att överklagas till EG-domstolen. En sådan process kommer dock att ta flera år.
Flera år framöver kommer alltså rättsläget att vara oklart.

? Under tiden menar vi att GSK måste följa den grekiska konkurrensmyndigheten beslut om fullständiga leveranser, säger Göran Heintz, ordförande i Parallellimportörernas förening.

Den europeiska sammanslutningen av läkemedelsföretag, EFPIA menar att generaladvokatens uttalande i våras, om att GSK hade rätt att begränsa sina leveranser, är det senaste som blivit sagt och att de grekiska myndigheterna därför bör se det som en fingervisning.

Det pågår flera liknande tvister mellan parallellimportörer och läkemedelsföretag i Europa. Även om det inte blir något domslut i tvisten mellan de grekiska grossisterna och GSK kommer med all säkerhet ett nytt liknande ärende att hamna på den europeiska domstolens bord.