Vitamin D-brist kan ge ögonskador hos diabetiker

Barn och ungdomar som lider av diabetes typ-1 och som har brist på vitamin D riskerar att drabbas av ögonskador i högre grad än
andra.

27 apr 2011, kl 11:26
0

Det är australiska forskare som gjort en studie av 517 barn och ungdomar med typ 1-diabetes för at undersöka hur vitamin D-brist påverkade deras hälsa. Det är sedan tidigare känt att det är vanligare för personer med typ 1-diabetes att drabbas av så kallade mikrovaskulära komplikationer som kan leda till skador på ögon, njurar eller nerver.

I studien kontrollerades barnens nivåer av vitamin D och deras ögonbottnar fotograferades för att undersöka om de led av retinopati, kärlförändringar i näthinnan. De undersökte också patienternas njurfunktion genom att mäta albumin i urinen och kontrollerade temperatur och vibrationskänslighet för att undersöka eventuella skador i perifera nerver.

Slutsatsen, som publicerats i Diabetes Care, var att just ögonskador var vanligare hos de barn och ungdomar som led av brist av vitamin D. I bristgruppen drabbades 18 procent av retinopati jämfört med 9 procent hos övriga. Forskarna såg inga skillnader vad gällde skador på njurar och perifera nerver bland de båda grupperna.