Annons

Viral koppling till schizofreni

Forskare i USA har länge hävdat att vissa tidiga händelser i livet kan aktivera latenta virus i människans arvsmassa som leder till schizofreni.

8 jun 2001, kl 13:07
0

Nu har de testat teorin genom att söka efter RNA från humana endogena retrovirus (HERVS) i cerebrospinalvätska från schizofrena patienter. Av 35 patienter som nyligen insjuknat hade 10 tecken på ett virus känt som HERV-W jämfört med ingen i kontrollgruppen.

Däremot hittade man bara viruset hos en av 20 med kronisk schizofreni. Forskarna spekulerar därför att viruset har sin huvudsakliga uppgift i samband med att sjukdomen bryter ut.

(Lancet 2001;357:1184)