Vill begränsa antibiotika vid akne

Läkemedelsverket rekommenderar främst lokalbehandling vid akne. Behandling med antibiotika ska begränsas.

19 jun 2014, kl 12:01
0

Foto: iStockphoto

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbeta nya behandlingsrekommendationer för flera områden som behandlas med antibiotika i öppenvården. Anledningen är det ökande problemet med antibiotikaresistens.

Nu har myndigheterna tagit fram nya behandlingsrekommendationer för akne. Liksom tidigare är lokalbehandling med salva, kräm eller gel grunden för all aknebehandling. Det ska alltid ges, förutom vid behandling med isotretinoin.

Vid svårare former av akne kan antibiotika i form av tetracyklin eller lymecyklin ges tillsammans med lokalbehandling. En medicinsk bedömning ska alltid göras före insättande av antibiotika. Antibiotikabehandlingen ska begränsas till tre månader, som får upprepas högst en gång om besvären inte blir bättre. Kvinnor som behöver antikonceptionella medel kan utöver lokalbehandling få kombinerade hormonella medel som även har effekt på akne.

I de fall där antibiotika inte hjälper rekommenderas remiss till en hudläkare som får ta ställning till om patienten ska få behandling med isotretinoin. Enligt Läkemedelsverket är isotretinoin det mest effektiva läkemedlet vid akne, men är fosterskadande och får bara förskrivas av hudläkare.

Myndigheterna rekommenderar inte behandling med vitamin B5 eller olika former av ljus, till exempel ultraviolett strålning, då det saknas vetenskapligt stöd för dessa behandlingar.