Annons

Viktig information
måste gå att läsa

Anmäld: PharmaciaAnmälare: Merck Sharp & DohmeÄrende: CelebraÄrendenr: NBL N632/02Utgång: Fälld

22 jan 2003, kl 12:56
0

Merck Sharp & Dohme (MSD) anmäler återigen Pharmacia (P) för en annons för Celebra. Ärendet kan ses som en fortsättning av NBL-ärende N602/01 där P fälldes för att i en Celebra-annons ha en bild på en kvinna, som ger intryck av att kunna vara i fertil ålder, utan att samtidigt framhålla att läkemedlet är kontraindicerat för kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgott graviditetsskydd används. Då fälldes P och uppmanades att sätta in denna information i kommande annonser.


Så har P gjort i den anmälda annonsen, men MSD anser att den är satt med så litet typsnitt att ?det är otänkbart att läsaren skulle lägga märke till upplysningen?. MSD menar att P inte följt NBL:s beslut i ärende N602/01.


NBL menar att en erforderlig uppgift om en varningsföreskrift eller en begränsning i ett läkemedels användning måste utformas så att den kan antas uppfattas även av läsare som bara gör en flyktig genomläsning av informationen. NBL håller med MSD att varningen visserligen finns med men att den är satt i för liten textgrad så att den inte kan antas uppfattas vid en oengagerad genomläsning.


NBL anser att P har brutit mot artikel 17.5 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs därför att betala en NBL-avgift om 60000 kronor.