Annons

Broschyren avviker i saklighet från katalogtexten

Anmäld: NovartisAnmälare: Sanofi-Synthelabo och Bristol Myers SquibbÄrende: Annons DiovanÄrendenr: IGM W462/02Utgång: Fälld

22 jan 2003, kl 12:55
0

Sanofi-Synthelabo och Bristol Myers Squibb (SB) anmäler Novartis (N) för påstådd marknadsföring i en produktbroschyr för

&vbCrLfAII-antagonisten Diovan utanför gällande indikation. Diovan har indikation hypertoni men SB menar att N marknadsför Diovan som ett läkemedel som ?uttryckligen föreslås som behandling till diabetespatienter med mikroalbuminuri? i bokningsbrev och i andra aktiviteter.


N svarar med att hänvisa till två internationellt publicerade studier som visar att Diovan, samtidigt som det reglerar blodtrycket väl, dessutom reducerar mikroalbuminuri hos patienter med typ 2-diabetes med hypertoni och mikroalbuminuri.


Till sitt försvar anger N att ingenstans i det anmälda materialet anför N att Diovan har en annan indikation utöver hypertoni. Däremot söker N betona vilka hypertonipatienter som kan ha extra stor fördel av hypertonibehandling med Diovan.


I sin bedömning skriver IGM att till grund för all marknadsföring ligger den katalogtext som Läkemedelsverket har godkänt. I broschyren skriver N ?Diabetespatienter med hypertoni och mikroalbuminuri?, vilket måste uppfattas som godkänd indikation. Det avviker i saklighet från den godkända katalogtexten.


Därför bryter marknadsföringen mot artikel 2 och 4 och N åläggs att betala en IGM-avgift om 60000 kr.