VI TYCKER ? Apotekets satsning på hälsocoacher

Apoteket lanserade nyligen så kallade hälsocoacher – specialutbildad apotekspersonal som på apoteken ska ge vägledning och stöd till livsstilsförändringar för att motverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

1 nov 2005, kl 18:05
0

Annons

Vad tycker du om Apotekets satsning på hälsocoacher?

Anders Hernborg, informationsläkare, Läkemedelkommittén Halland:

Apoteket bör ägna sig åt kärnverksamheten, att sälja läkemedel på ett kostnadseffektivt sätt, tillhandahålla information om läkemedel och gärna även skrifter om en kärlvänlig livsstil.
Men leka distriktssköterskor tycker jag inte man ska göra. Överflödiga ekonomiska resurser kan slussas till primärvården.

Cecilia Bernsten, ordförande, Sveriges Farmacevtförbund:

Bra! Farmacevter på apotek hjälper människor som så vill att ta blodtryck, något som dessa personer annars skulle ha gjort i sitt eget hem. Samtidigt kan man om man så vill samtala om läkemedelsanvändning med en läkemedelsexpert och om kunden så vill boka en tid, och saker som kan påverka hälsan diskuteras. Vad är det för fel i det? Farmacevter på apotek har alltid pratat hälsa och sjukdom och symtom med kunder, vid sidan av läkemedelsanvändning.

Mikael Hoffmann, ordförande i Läkemedelskommittén,
Östergötland:

Förebyggande hälsovård är viktig. Mer strategier för att befrämja folkhälsan behövs. Men det är olyckligt att satsningen på hälsotorg startar utan lokal planering med och förankring i vården, vare sig på landstingsnivå eller med primärvården.
Å andra sidan är det bättre att oro kring den egna hälsan fångas upp på apotek än av mindre seriösa aktörer, framför allt vad gäller självtester.

Barbro Westerholm, f d ordförande, Sveriges Pensionärsförbund:

Det bästa vore att primärvården ansvarade för dessa insatser men när den nu inte av tidsskäl hinner med det tycker jag det är en bra idé att Apoteket erbjuder information om hur man kan bevara sin hälsa. Däremot är jag tveksam till blodtrycksmätning, det är en uppgift för primärvården.

Ingmarie Skoglund, ordförande, Läkemedelskommittén i Södra Älvsborg:

Om det verkligen handlar om folkhälsa håller satsningen inte måttet. Goda krafter behöver samverka i genomtänkta kampanjer och det har de inte gjort här. Blodtrycksmätning kräver kunskap och erfarenhet ? det finns i sjukvården. Att ge råd om träning till sjuka kräver ännu mera. Satsningen borde ha utvecklats i liten skala. Om det handlar om ren marknadsföring, vilket jag misstänker att det gör, väcker det säkert uppmärksamhet samtidigt som risken finns att det transformeras till badwill.

Martin Svensson, ordförande, Farmacevtiska Studentkåren:

Att interagera farmaci och vård mer är en nödvändighet. Det faktum att Apoteket nu har börjat med denna tjänst är inte förvånande, däremot är det ett underbetyg till primärvården vilken uppenbarligen är otillräcklig.
Hälsocoacherna fyller ett behov som inte är tillfredställt. Ohälsan i landet är stor och varje åtgärd för att förbättra detta behövs.