Annons

?Vi ställer behovsfrågan?

Amerikanska Public Citizen säger sig stå på konsumentens sida och frågar om ett nytt läkemedel verkligen behövs. På hemsidan publiceras en lista med 182 läkemedel som organisationen tycker att man inte ska använda.

24 maj 2005, kl 10:24
0

1971 grundade Ralph Nader konsumentorganisationen Public Citizen. Health Research Group, en av sex grupper inom Public Citizen, med cirka tio anställda, arbetar framför allt med läkemedelsfrågor, ger ut boken ?Worst pills, best pills? samt publicerar hemsidan www.worstpills.org.

De har en starkt negativ och skeptisk inställning till nya läkemedel och till industrin. Anledning är att man tycker att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA är för snäll och allt för lättvindigt godkänner nya läkemedel som inte är bättre eller säkrare än existerande behandlingar. Problemet är att myndigheterna idag måste godkänna ett läkemedel som bedöms som säkert och effektivt.

? Den brännande frågan om vi verkligen behöver det här nya läkemedlet ställs aldrig av myndigheterna, eftersom de idag inte har rätt att ställa den frågan. Men vi ställer behovsfrågan, säger Larry Sasich på Public Citizen.

Av säkerhetsskäl

Och inte bara det, man ställer flera andra frågor också, mest rörande säkerhet. För sina analyser använder Public Citizen FDA:s egna dokument som finns tillgängliga på FDA:s hemsida, och den vetenskapliga litteraturen.

? Till skillnad från FDA kan vi också göra nödvändiga säkerhets- och effektivitetsjämförelser mellan läkemedel och komma fram till slutsatser och förslag till konsumenter som FDA inte har laglig rätt att göra, säger Larry Sasich.

Han tänker då bland annat på deras rekommendationer om både Celebra, som man länge velat ska dras bort från marknaden, och Crestor, som man inte tycker ska användas alls. Båda av säkerhetsskäl.

? Crestor var ett lätt beslut. Det var bara att läsa FDA:s egna utredningar som visar på flera fall av rabdomyolys i tidiga kliniska studier, som aldrig förekommit så tidigt med andra statiner. Därutöver fall av njurproblem som inte funnits tidigare.

? Varför ska man då säga till någon patient att ta det läkemedlet, undrar Larry Sasich.

Fientliga reaktioner

På sin hemsida publicerar Public Citizen en lista med 182 läkemedel som man menar inte ska användas. Det är mestadels nya moderna läkemedel som företagen hoppas ska dra in mycket pengar.

Anledningen till publiceringen är att öka allmänhetens medvetande kring läkemedel och att få dem att ställa frågor till sin läkare om deras läkemedel är lämpliga.

? Vi tillhandahåller information till dem som ingen annan gör, säger Larry Sasich.

Reaktionerna från allmänheten är blandade. En del kommentarer är uppskattande och tacksamma, medan andra är mer fientliga. De riktigt arga kommentarerna som kommit rör cox 2-hämmarna, där Public Citizen fört en kritisk linje.

? De skrev bland annat ?stay out of our business? och ?Celebrex gave me my life back?. Det senare är ett uttryck som Pfizer använder i sin marknadsföring, som patienterna använde gentemot oss.

Larry Sasich inser att Public Citizen inte är speciellt populär hos den amerikanska läkemedelindustrin. Däremot är reaktionerna mer blandade på FDA inför organisationen.

? När vi pratar med anställda på mellannivå, som inte är politiskt tillsatta, säger de att ?om inte ni fanns skulle vi behöva skapa er?. Vi har också hjälpt en del personer inom FDA, som har identifierat allvarliga problem inom myndigheten, att offentliggöra dessa.

Inte fler läkemedel

Larry Sasich menar att vi inte behöver fler läkemedel utan bättre läkemedel. Och de enda som kan få företagen att gå med på tuffare krav är myndigheterna. Om inte de hade krävt det hade företagen inte gjort jämförande studier.

? Men vi får för många me too-preparat som marknadsförs av ekonomiska skäl och inte av medicinska skäl.

Han anser att ett läkemedel med samma effekt men med mindre biverkningar är ett bättre läkemedel.

? Om man kan visa jämfört med standardläkemedlen i den klassen att det är bättre.

Vilken plats har industrin i din värld?

? Tillverkning och distribution, men inte nödvändigtvis forskning. Vi behöver inte industrin för att ta fram tredje generationens Viagra, den nionde kinolonen eller den elfte betablockeraren. Det är inte bästa sättet att använda allmänna medel, tycker Larry Sasich.