Annons

Referenser måste vara riktiga

I svallvågorna efter coxibdebatten har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim (BI) försökt att lansera Mobic (meloxikam) som ett säkert och vältolererat alternativ till coxiberna. Men ivern tog överhand, vilket professor Sten Iwarson, ordförande i läkemedelskommittén i Göteborg, noterade och också anmälde Boeringer Ingelheim (BI) för.

24 maj 2005, kl 10:33
0

Annons

I ett utskick från BI refererar företaget till just läkemedelskommittén i Göteborg när man påstår att ?Mobic har av oberoende experter framförts som ett alternativ till coxiberna eftersom kliniska studier visar färre gastrointestinala biverkningar och komplikationer (perforationer, ulcus, blödningar) jämfört med standard-NSAID?. I sin anmälan till IGM skriver Sten Iwarson att kommittén överhuvudtaget inte diskuterar Mobic i sina rekommendationer eller på något annat ställe. Han skriver också att kommittén bett företaget om en kommentar men inte fått något svar.

I sitt svar till IGM skriver BI att man ger Sten Iwarson rätt att i en bokstavstrogen tolkning av kommitténs rekommendationer från 2004 inte ger utrymme åt den formulering som företaget har använt i utskicket.

IGM konstaterar att BI medger Sten Iwarsons anmärkning, och menar vidare att en åberopad referens alltid ska vara relevant för de påståenden den hänförs till. Den får inte vara vilseledande vad gäller innebörd eller räckvidd hos det åberopade dokumentet, de slutsatser som materialet medger och om vilka generaliseringar som är möjliga. Annonsen strider mot regelverket och Boehringer Ingelheim döms att betala en IGM-avgift om 80 000 kr.