?Vetenskapligt slöseri?

Hård kritik mot Pharmacia & Upjohns forskningsreträtt från Uppsala
I Uppsala är kritiken hård mot Pharmacia & Upjohn efter beslutet att flytta merparten av den farmacevtiska forskningen och utvecklingen från staden. Såväl anställda, politiker och universitetsföreträdare har svårt att förstå det rationella i koncernens omstruktureringsplaner.

18 jul 2002, kl 23:12
0

Annons

Den 20 januari blev det klart att Pharmacia & Upjohn verkställer sina sedan i höstas kända planer på att omstrukturera sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. Företagets forskning i Sverige koncentreras till Stockholm och inriktas på diabetes och fetma, medan den farmacevtiska utvecklingsverksamheten flyttas till USA och Italien. Förhandlingar pågår mellan företaget och facket, men det står klart att 300 anställda i Stockholm och Uppsala kan komma att beröras. Uppgifterna om hur många som drabbas på utvecklingssidan varierar. Vid ett informationsmöte för de anställda nyligen framgick att uppemot 135 personer riskerar att bli övertaliga, eventuellt kan de dock bli överförda till andra uppgifter inom företaget. Göran Ando, vice VD och högste forskningschef i Pharmacia & Upjohn, uppger i Dagens Medicin att flyttningen av den farmacevtiska utvecklingen troligen kommer att beröra färre än 100 personer. Besked om exakt vilka sysselsättningseffekterna blir för forskningen och utvecklingen för Pharmacia & Upjohns svenska del kommer innan mars månads utgång, så snart samrådet mellan fack och arbetsgivare är avslutat.


Xalatan till Kalamazoo
Enligt vad Läkemedelsvärlden erfar kommer utvecklingen av inkontinensmedlet Detrusitol samt storsäljaren Xalatan mot grön starr att flyttas till Kalamazoo, USA. Kvar i Sverige blir bland annat Genotropinutvecklingen och verksamheten som avser näringslösningar som koncentreras till Uppsala (se tabell). Känt sedan tidigare är att Pharmacia & Upjohn säljer ut större delen av sin verksamhet vid Research Center i Lund till Active Biotech, exakt hur många som blir kvar efter övertagandet är ännu okänt. Pharmacia & Upjohn behåller dock två cancerprojekt, som flyttas till Italien.


Ser ingen framtid
för företaget

De forskare vid Pharmacia & Upjohn som Läkemedelsvärlden varit i kontakt med, har alla svårt att se logiken i beslutet att lokalisera forskningsverksamheten i Sverige till  Stockholm och koncentrera den farmacevtiska utvecklingen till USA och Italien.
? Med den kunskap jag har om företaget känns det här beslutet helt ofattbart, säger en forskare vid Pharmacia & Upjohn i Uppsala som vill vara anonym till Läkemedelsvärlden.
? De företagskulturella skillnaderna mellan Pharmacia- och Upjohndelen är för stora. I USA är det chefen som styr, och de anställda lyder. Det är mycket därför Upjohndelen inte har lyckats, men det inser uppenbarligen inte företagsledningen och istället gör man så här. Det är olustigt, men framför allt ointelligent.
? Bara om man har föreställningen att ?allt ska till USA, för allt är bättre där? går det att förstå beslutet. Det måste vara så man tänker. Nu ser jag egentligen ingen framtid för det här företaget längre.
? Hade man förstått rationalen bakom beslutet hade det kanske varit litet lättare att acceptera, säger en annan Pharmacia & Upjohn-medarbetare och berättar om den resultatlösa skriftväxling personalen haft med företagsledningen.
? När man ser vilka delar man tydligen har tänkt ha kvar i Uppsala, är det verkligen svårt att förstå talet om samordningsvinster.
Läkemedelsvärlden har förgäves försökt nå Göran Ando, vice VD och högste forskningschef i Pharmacia & Upjohn, för kommentarer. I tidigare pressmeddelanden och uttalanden från företagsledningen är huvudmotiveringen till omstruktureringarna att man på lång sikt vill konsolidera företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Man anser att det finns för många anställda inom Pharmacia & Upjohns forskning och utveckling jämfört med konkurrerande företag.


Kortsiktigt och ogenomtänkt
Representanter för den politiska majoriteten i Uppsala tror dock inte att Uppsala som forskningsstad står och faller med Pharmacia & Upjohns forskning, men att konsekvenserna av de aviserade förändringarna ändå blir omfattande.
? Beslutet verkar kortsiktigt och ogenomtänkt. Det här innebär en stor kunskapsförlust för kommunen, säger Britt Löfgren, kommunalråd (v) i Uppsala. Men på sikt behöver det inte ha så stor betydelse för Uppsala som är en attraktiv kunskapsstad som ligger rätt till geografiskt och har universitetet.
Britt Löfgren tycker att kommunen gjort vad man kunnat för att förhindra flytten, och nämner bland annat kommunstyrelsens ordförande Lars-Olof Lindells fortlöpande kontakter med företagsledningen in i det sista.
? Men staten kunde ha gjort mer, man borde ha agerat genom sin styrelserepresentant, säger Britt Löfgren.
Annika Lindh, socialdemokratiskt kommunalråd, tycker inte att Pharmacia & Upjohn-orterna tävlat på samma villkor, och tror att det varit ett av skälen till att man nu prioriterar Kalmazoo före Uppsala.
? USAs motsvarighet till kommuner har möjlighet att gå in med subventioner för att få företag att etablera sig på orten, men det får ju en kommun inte göra i Sverige.
? Visst är det olyckligt att Uppsala tappar forskare, men det betyder inte slutet för Uppsala som forskningsstad. Jag tror trots allt det här kan föra något positivt med sig. En förhoppning är till exempel att Pharmacia & Upjohn-forskare som vill stanna kvar kommer att bilda avknoppningsföretag.


Plus minus noll?
Annika Lindh hoppas fortfarande att antalet arbetstillfällen på Pharmacia & Upjohn i Uppsala totalt sett ska kunna bibehållas.  
? Uppsala kommer ju att tillföras produktion, och från företagets sida har man satt som mål att det ska bli plus minus noll i slutändan vad gäller arbetstillfällen i Uppsala.
Det scenariot är dock långt ifrån något löfte från Pharmacia & Upjohns sida.
? Plus minus noll är målet, men det är ingenting som företaget kan garantera, säger Sören Densjö, informationschef på Pharmacia & Upjohn.
De exakta sysselsättningseffekterna kommer att bli klara innan det första kvartalets utgång. En förutsättning för fackets godkännande är att det nya forskningscentrum som planerats intill de nuvarande anläggningarna  i  Hornsberg i Stockholm verkligen byggs, något som dock kräver ett styrelsebeslut. I Dagens Medicin uppger Göran Ando att han tror att bygget kan komma igång under 1998, men något beslut finns alltså inte.
? Jag tror inte på att forskningsparken blir av förrän jag ser den, säger en Pharmacia & Upjohn-forskare till Läkemedelsvärlden.


Försvårat samarbete
Representanter för Uppsala universitet förde in i det sista överläggningar med Pharmacia & Upjohns forskningschefer Göran Ando och Les Hudson, men utan resultat. Vid landets enda farmacevtiska fakultet tror man inte att man förlorat sin samarbetspartner, men att samarbetet nu försvåras. Pharmacia & Upjohn har tidigare samarbetat framför allt med den medicinska fakulteten, men på senare år har man utökat samarbetet även med farmacevtiska fakulteten. Framför allt har man inriktat sig på avdelningen för galenisk farmaci, där man bland annat finansierar Göran Alderborns professur i farmacevtisk teknologi.
? Förutom det rent ekonomiska stödet har vi haft ett välfungerande informellt kunskapsutbyte med studiebesök, seminarier och diskussioner, och vi har ömsesidigt utnyttjat varandras labutrustning. Den geografiska närheten har varit en tillgång i detta samarbete, men nu finns det en uppenbar risk att samarbetet blir mindre effektivt, säger Göran Alderborn, prefekt och professor.
Göran Alderborn beskriver reaktionerna på avdelningen när planerna blev kända i höstas med ord som förvåning och bestörtning.
? Oron har märkts tydligast hos de doktorander som snart är klara. Det här innebär ju en klar försvagning av arbetsmarknaden för dem.


Tuffare arbetsmarknad
Lennart Paalzow, dekanus för farmacevtiska fakulteten, ser Pharmacia & Upjohns flytt som ett vetenskapligt slöseri.
? Jag kan inte se någon som helst vetenskaplig rational bakom det här. Det är mycket anmärkningsvärt att man väljer att flytta från Uppsala som har Sveriges enda farmacevtiska fakultet, en fakultet som dessutom har ett internationellt sett gott rykte, säger Lennart Paalzow.
Lennart Paalzow tror att Pharmacia & Upjohns neddragningar i kombination med de nya apotekarutbildningarna i Göteborg och Lund kan förändra den idag fördelaktiga arbetsmarknaden för apotekare.
? Mycket talar för att det på sikt kommer att examineras runt 380 apotekare varje år. Detta samtidigt som vi  förlorar en stor arbetsplats för farmacevter. I det perspektivet blir arbetsmarknaden för apotekare antagligen betydligt tuffare än idag. Studenterna har nog tyvärr anledning att oroa sig, säger Lennart Paalzow.
Liksom uppsalapolitikerna tror Lennart Paalzow att mindre företag kan komma att bildas av forskare från Pharmacia & Upjohn som vill stanna i Uppsala, och att universitetet nu får rikta in sig på  samarbete med dem.