Annons

Vänta med kloramfenikol ögondroppar

Brittiska forskare rekommenderar att avvakta med antibiotikabehandling vid ögoninflammation.

25 aug 2006, kl 12:05
0

Enligt en studie som publicerades i BMJ den 17 juli 2006 går det lika bra att avvakta med förskrivning av antibiotika för behandling av bakteriell ögoninfektion som att behandla direkt.
I studien ingick 307 vuxna och barn i södra England. Patienterna fick antingen kloramfenikol ögondroppar direkt, efter tre dagar eller ingen behandling alls. De som fick behandling efter tre dagar blev symtomfria efter 3,9 dagar, omedelbar antibiotika efter 3,3 dagar och kontrollgruppen efter 4,8 dagar.
Forskarna drar slutsatsen att fördröjd förskrivning av antibiotika är ett bättre val eftersom det minskar antibiotikaanvändningen, ger ungefär likartad varaktighet av symtom samt enligt studien minskade antalet återbesök för ögoninfektion.