Vanligt med förskrivning av placebo

Att skriva ut receptfria vitaminer eller värktabletter till patienter i
stället för att ge adekvat behandling är vanligt i USA. När 679 läkare
fick frågan svarade hälften av dem att de skriver ut placebo minst två
gånger i månaden.

24 okt 2008, kl 13:16
0

Annons

Det är en undersökning bland allmänläkare och reumatologer i USA som visat att patienter ofta får placebo utan att veta om det. I de flesta fall handlar det inte om sockerpiller utan ett receptfritt preparat i form av smärtlindrare eller vitaminer som läkarna betraktar som harmlöst. Det är ytterst sällan som patienterna informeras om att det är receptfria tabletter som de ordinerats. Över 60 procent av de som regelbundet skriver ut placebo ser heller inga etiska problem med att göra det.

Bakom studien står the American National Institutes of Health och det är första gången en liknande undersökning gjorts i USA. Att läkarna gör så tros bero på att de vill uppnå en positiv placeboeffekt på patienten bara genom att ge den en medicin även om den är verkningslös. Det är ett känt fenomen som beror på att själva förväntningarna på att bli frisk av ett läkemedel gör att personen mår bättre, utan att det finns någon farmakologisk påverkan. Om läkaren inte är säker på att någon annan lämplig behandling finns så förskriver de helt enkelt hellre vitaminer än ingenting, menar forskarna.

Något som artikelförfattarna tycker är extra oroväckande är att 13 procent av läkarna som skriver ut placebo svarade att de ger patienten sederande preparat och lika många att de skriver ut antibiotika. John Tilburt, en av dem som står bakom studien, säger till nyhetsbyrån Reuters, att detta är ett allvarligt etiskt problem eftersom sederande kan ge biverkningar och onödig antibiotikaanvändning leder till resistens.

Björn Nilsson, vice ordförande i Svensk förening för allmänmedicin är förvånad över de amerikanska läkarnas beteende.
– Det låter som en väldigt stor andel som förskriver placebo. Jag tror inte att detta är lika vanligt i Sverige, säger han.

I tidigare studier är det visat att det finns tydliga kopplingar mellan patientens förväntan och effekten av ett läkemedel och att det är visat i studier att om läkarna är positiva till ett preparat så upplever patienten en bättre effekt. Ett vitaminpiller skulle då ge en bra effekt utan att egentligen ha någon verkan.
–    Men det är inte etiskt att undanhålla information för patienten eller ge felaktig information, säger Björn Nilsson.

Den amerikanska studien finns publicerad i the British Medical Journal.