Annons

Kravlista för bättre äldrevård

Inrätta en lex Gulli, inför obligatoriska läkemedelsgenomgångar och en kommission för läkemedelssäkerhet. Det menar Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle förbättra läkemedelsbehandlingen av äldre.

24 okt 2008, kl 12:13
0

Annons

Miljöpartiet och Socialdemokraterna presenterar idag gemensamma förslag på åtgärder som de menar skulle förbättra vården av äldre.

De två partierna
kräver att regeringen utreder möjligheten till en lex Gulli, det vill säga att personal inom vården enligt lag ska vara skyldig att anmäla läkemedelsvanvård till Socialstyrelsen. Upprinnelsen är förstås SVT-programmet Uppdrag granskning som berättade om Gulli Johansson som under många år felbehandlades och fick demensliknande symtom.

Andra krav
är att också orsaker till förskrivningen ska ingå i läkemedelsförteckningen, receptregistret och läkemedelsregistret.
Obligatoriska läkemedelsgenomgångar, kompetensutveckling av äldreomsorgens personal och utbildning i geriatrik på läkarutbildningen är andra gemensamma förslag från miljöpartiet och socialdemokraterna.
Partierna kritiserar också att läkemedel som främst används för behandling av äldre inte testas på gruppen före godkännande och tycker att det borde vara ett krav.

En upplysningslinje
dit allmänheten kan ringa för att fråga om biverkningar ingår också i partiernas kravlista för en bättre läkemedelsanvändning.
Miljöpartiet har också fått gehör från Socialdemokraterna för sitt krav på en kommission för läkemedelssäkerhet.

Förslagen
presenterades i samband med riksdagsdebatten om medicin och äldre.