Annons

Vaccin mot bältros subventioneras

Ett vaccin mot bältros ingår nu i läkemedelsförmånen. Men senast om ett år vill TLV se resultat från en tioårsuppföljning Landstingen anser att vaccinet bara ska subventioneras i väntan på beslut om att det eventuellt ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

16 maj 2011, kl 13:23
1

Zostavax är ett vaccin som kan användas för att förebygga bältros och den långvariga nervsmärtan som kan uppstå efter att blåsorna läkt. Det är främst en sjukdom som drabbar äldre, den årliga incidensen är 10 fall per 1000 individer över 80 år.

TLV menar
att vaccinet är kostnadseffektivt, även om man i dagsläget inte vet hur länge vaccinationseffekten kvarstår. Företaget Sanofi Pasteur MSD ska redovisa resultatet från en långtidsuppföljning senast till sommaren.

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp
är positiv till beslutet att säga ja till subvention. Men förmånsgruppen anser att vaccinet lämpar sig bäst som en del i det allmänna vaccinationsprogrammet, liknande det som idag görs mot säsonginfluensa. Gruppen anser därför att vaccinet bara bör ingå i högkostnadsskyddet till dess att man beslutat om det ska det eller inte. Om bedömningen blir att det inte är motiverat att låta vaccinet ingå i den allmänna vaccinationen då bör preparatet inte heller längre ingå i läkemedelsförmånerna, anser förmånsgruppen.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Underteckand lider av nervsmärta efter att ha drabbats av bältros år 2005 , antagligen erhöll jag det antivirala läkemedlet för sent. Är det lämpligt att vaccinera mig då risk för att åter drabbas av bältros finns ?