Annons

Utvidgad utbytbarhet av läkemedel ska utredas

Läkemedelsverket ska tillsammans med TLV utreda vilka förutsättningar
som finns för utbyte av läkemedel. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten till utbyte av
biologiska läkemedel till biosimilairs.

9 dec 2010, kl 12:34
0

Bakgrunden till att regeringen vill se över utbytessituationen är den slutrapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnade i april i år. Där fanns ett antal förslag på hur förbättringar i systemet som regeringen nu vill titta närmare på.

I regeringsuppdraget ingår att Läkemedelsverket i samråd med TLV ska undersöka möjligheterna att utvidga utbyte generellt och vid nyinsättningar. Det senare skulle kräva att receptblanketten förändras så att det framgår om det är första gången som patienten får läkemedlet.

Regeringen vill också att verket ska se över om det finns biologiska läkemedel som skulle kunna bytas ut mot så kallade biosimilairs och rutiner för detta. Hittills har Läkemedelsverket gjort bedömningen att biologiska läkemedel inte är utbytbara även om en jämförbar biologisk aktivitet har visats skriver regeringen. Motiveringen till att förändra utbytesreglerna är bland annat att kunna skapa priskonkurrens för biologiska läkemedel.

Senast den 30 september 2011 ska uppdraget redovisas till socialdepartementet.