Annons

Utsättning av overksamma läkemedel enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

UTSÄTTNING FÖRSTA INLÄGGET

27 mar 2006, kl 13:27
0

Effortil kommer att avregistreras. I Sverige stod 2005 1 100 människor på Effortil varav 60 procent kvinnor, en tredjedel på Apodos. Den största förskrivarkategorin var allmänmedicinare. I Norrbotten utköptes 2005 0,03 DDD/TIND och i Kronoberg 0,33. Några data talande för att lågt blodtryck är tio gånger vanligare i Småland är dock inte kända.

Allmänläkare av den mognare generationen har ibland tyckt att detta medel var präktigt att dra fram, särskilt till yngre, något veka och bleka kvinnor med lågt blodtryck. För de var ju så trötta och en gång svimmade de nästan… Så istället för att ta den besvärliga diskussionen om mer motion, kompressionsstrumpor, bra kosthållning och trötthetens andra orsaker drog vi fram receptblocket! Och, simsalabim, patienten tyckte detta var ett synnerligen bra medel. Maken fick förståelse när insikten växte att sjukdom hos hustrun ändå förelåg och medicinering var av nöd. En del kvinnor har livslångt medicinerat och har fått 100 procent följsamhet (kvalitetsindikator!) på serviceboendet med obligatorisk Apodos-matning. Att medlet hade fin effekt, det stod ju i Fass så sent som 2005: både alfa- och betareceptorer stimuleras och slagvolymen ökar. Det minsann! Varken blodfetter eller blodsocker påverkas! 83 procent utsöndras i njuren. Vetenskapen syntes betryggande.

Nu alltså återtåget. För några år sedan försvann prolongatumformen. Puh! Nödvändigt att ställa över patienten på kortverkande tabletter för att matcha astenin. Och nu avregistreringen! Hur kan detta klassiska preparat bli obsolet över en natt? Har det saknats dokumentation under alla år? Våra patienter har ju tyckt det var så bra!

Hur utsätter man ett läkemedel enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, ett medel som aldrig har haft någon bestående effekt?
1: Den auktoritära stilen: Om patienten inte håller reda på alla sina piller märks ju inte att Effortil saknas. Knip käft och sätt ut! Idealiskt alternativ vid Apodos. Varför informera patienten, som ändå inte förstår vetenskapens svårigheter, inte ens varför alla piller behövs! Skräm inte upp din patient i onödan! En modern doktor omprövar regelbundet sina ordinationer.
2: Den subvalida, läkemedelstroende doktorsstilen: Ett ingående samtal med patienten om att berört bolag hårdhjärtat slutat att tillhandahålla medlet. Byte måste ske! Det blir Orstanorm 15 mg x 3. Samhället bekostar en medicinering för 7 000 kronor/år i form av exkrementer i guld. Det är ju inte patientens fel att endast 6 procent biotillgänglighet föreligger. Samhället skyr inga ekonomiska hinder när blodtrycket ska upp! Preparatet är väl ändå bättre dokumenterat än Effortil? LFN måtte väl ha haft skäl att tillstyrka rabatt för ett mer vetenskapligt Orstanorm? Prevalensen lågt blodtryck – skattad genom försäljningssiffror – skiljer sig här bara 1:3 mellan låg- och högförskrivande län.
3: Den demokratiska stilen: Patienten får klarhet om situationen. HSL ålägger läkaren informationsplikt och gör patienten fullt delaktig. Inget substitut till Effortil finns! Hoppas inte patient- och ansvarsnämnden kopplas in eller att massmedia oroas! Ett beklagligt misstag har skett med 5-30 års medicinering med ett verkningslöst preparat. Surt sa räven! Inga ersättningspiller!

Ett ?farmakologiskt övergrepp? som med Effortil skulle naturligtvis inte kunna ske idag!? 2006 ordinerar läkare endast vetenskapligt testade läkemedel med dokumenterad effekt och där nyttan är långt större än eventuella risker. Eller är Effortil bara ytterligare ett läkemedel i raden, som naggar vår trovärdighet som seriösa förskrivare i kanten?

Bengt Järhult, distriktsläkare vid Öxnehaga vårdcentral, knuten till Läkemedelsrådet i Jönköping

Sven-Olov Lindahl, distriktsläkare i Eksjö, informationsläkare inom Höglandets sjukvårdsområde.