Annons

?Utlandsresenärer omfattas inte av högkostnadsskyddet?

Ska man åka utomlands längre än fyra-fem månader och behöver ta sin medicin med sig så får man inte kostnaden täckt av det nya högkostnadssystemet. Det är kontentan av Riksförsäkringsverkets (RFV) tolkning av den nya högkostnadsskyddslagen.? Nej, då kan man inte få med sig mediciner så att det räcker så länge, säger Catharina Lindberg, chef vid enheten för läkemedelsfrågor på RFV.

20 jul 2002, kl 16:04
0

När det nya högkostnadsskyddet trädde i kraft den 1 januari i år så trädde också den nya ?förordningen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel? i kraft. I dess sjätte paragraf står det att ?Högkostnadsskydd? får inte avse större mängd läkemedel? än vad som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar??. Det innebär att man endast kan ta ut läkemedel för tre månaders förbrukning vid ett och samma tillfälle och få det inkluderat i högkostnadssystemet.
Anledningarna till detta är flera. Dels är det inte bra att patienter hamstrar mediciner eftersom preparat kan behöva bytas ut eller sättas ut helt, dels är det en fråga om hållbarhet av läkemedlen och dels finns det en önskan att sprida ut läkemedelskostnaderna för staten över året.
Men den främsta orsaken är förra årets enorma hamstring som man för allt i världen inte vill få upprepad en gång till.
Denna vilja att begränsa läkemedelsuttagen slår dock lite snett. Om man t ex ska åka utomlands för en längre tid och vill ta med sig mer medicin än dessa tre månaders förbrukning så får man inte den extra medicinen inkluderad i högkostnadssystemet ? istället får man betala hela den kostnaden själv.
? Det är ju inte meningen att man ska släpa med sig så mycket läkemedel, det finns ju läkemedel i andra länder också, säger Catharina Lindberg.
Catharina Lindberg menar att man då ska uppsöka en läkare på plats och få ett nytt recept på sina mediciner där.
? Reser man inom EU eller i länder som har skrivit på en konvention med Sverige så kan man ju dessutom dra nytta av det landets förmåner, säger hon.
Ett av de länder dit svenskar åker allra mest, USA, har dock inga sådana konventioner skrivna med Sverige.
Tuffare tolkning av lagen
Tidigare var det möjligt att hämta ut ett helt års förbrukning vid ett tillfälle och då betala 4 x 170 kronor. Detta trots att den förordning som reglerade frågan då såg nästan exakt likadan ut som idag. Det är alltså inte lagen som har ändrats utan RFV:s tolkning av den.
? Ja, avsikten var även tidigare att man skulle sprida ut sina läkemedelsköp över året, men det hela har ju ställts på sin spets i och med den hamstring som var i slutet av förra året, säger Catharina Lindberg. Det här är en medveten åtstramning för att folk inte ska hämta ut så mycket läkemedel på en gång.
Genom den tuffare tolkningen kan uttagen nu begränsas till tre månader inför alla framtida regeländringar på läkemedelsområdet. Enligt Catharina Lindberg finns det inte något enda skäl som skulle kunna motivera att man skulle kunna hämta ut mer läkemedel än för tre månader på en gång.
? Man ska ju komma ihåg att staten sparar pengar och detta är ett sätt, säger hon.
Apoteken tolkar generöst
Att man som skattebetalande medborgare har en demokratisk rättighet att ta del av högkostnadsskyddet även om man reser utomlands för en längre tid vill inte Catharina Lindberg hålla med om.
? Det är ingen absolut rättighet, säger hon. Man har rätt att få vara med inom de begränsningar som gäller för systemet och högkostnadsskyddet gäller för 90 dagar.
På apoteken behandlar man dock den hårdare tolkningen med ?sunt förnuft? som man säger.
? Jag tycker ju inte att apotekspersonal ska vara poliser utan vår uppgift är att hjälpa folk till en optimal läkemedelsanvändning, säger en apotekschef till Läkemedelsvärlden. Vi har t ex en del svenska ambassadtjänstemän som är borta sex månader i taget, det är klart att de får sina läkemedel
? Vi tillämpar reglerna tämligen generöst, säger en annan apotekschef. Det har hittills varit mindre problem än vad jag förväntat mig, men det har ju bara gått en kort period av det nya året så det kommer säkert.