Annons

Uppsala tvekar om sjugradig betygsskala

Vid de farmacevtiska utbildningsprogrammen vid Uppsala universitet tillämpas inte graderad betygsättning. Den så kallade Bolognaprocessen innebär dock att systemet antagligen förr eller senare kommer att förändras.

22 apr 2004, kl 11:54
0

I den livliga debatt om den farmacevtiska grundutbildningens former som förts i Läkemedelsvärlden det senaste året har frågan om graderade betyg aktualiserats. Vid landets enda farmacevtiska fakultet i Uppsala, som examinerar flest farmacevter i landet, förekommer endast nivåerna godkänd och underkänd.

? Det är ingen tvekan om att många lärare skulle vilja införa en graderad betygsskala, medan studentkåren är emot det, säger Lennart Dencker, dekanus vid den farmacevtiska fakulteten.

Utbildningsminister Thomas Östros uttryckte nyligen sitt stöd för den sjugradiga skala som utarbetats som en del av den så kallade Bolognaprocessen inom ramen för det europeiska utbildningssamarbetet. Systemet är tänkt att vara infört 2010.

? Detta ställer naturligtvis våra interna diskussioner i en ny dager. Man kan till exempel undra om det vore bra att en kortare tid införa VG, för att sedan anta ett nytt system. Vi har helt enkelt inte diskuterat detta färdigt .

Dispens möjlig

Universitet och högskolor kommer dock bara att rekommenderas att använda den sjugradiga betygskalan; dörren kommer att hållas öppen för alternativa betygssystem genom möjligheten att söka dispens.

? Sju betygsgrader låter i mesta laget. Inom universitetets så kallade Bolognagrupp diskuteras möjligheten att söka dispens för hela Uppsala universitet, säger Ingrid Nylander, ordförande i grundutbildningskommittén vid farmacevtiska fakulteten.