Annons

Unik forskarutbildning på läkemedelsområdet startas i höst

En ny typ av läkemedelsexpert kan bli resultatet av en unik satsning på en gemensam forskarutbildning över fakultets- och universitetsgränserna. Forskarutbildningen planeras att starta hösten 1999.

24 jun 2002, kl 19:06
0

Nu går startskottet för ett gemensamt forskarutbildningsprogram mellan Farmaceutiska fakulteten i Uppsala och några av landets medicinska fakulteter. I bästa fall kommer projektet finansieras under en femårsperiod; åtta miljoner kronor är redan klara för nästa år och 12 respektive 15 ytterligare miljoner blir sannolikt verklighet under de följande två åren. Pengarna kommer från Stiftelsen för strategisk forskning och är medel från de skrotade löntagarfonderna.


Ny typ av läkemedelsexpert
Satsningen är unik i sitt slag ? det är tänkt att doktoranderna ska ha handledare både vid den farmaceutiska fakulteten och någon medicinsk fakultet. I första hand är det tänkt att omkring hälften av doktoranderna ska vara farmaceuter, och den andra hälften kliniska farmakologer.
? Det är oerhört glädjande att ett sånt här projekt går igenom. Det här har potential att skapa en ny typ av läkemedelsexperter med en unik bilateral utbildning, säger Folke Sjöqvist, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.
Den nya forskarskolan kommer att inriktas på utveckling och evaluering av läkemedel. Man vill åstadkomma en ökad integration av preklinik och klinik i forskningen och färre ?isolerade rum?.
? Tanken är i stora drag att farmaceuterna ska få större kunskaper om klinisk läkemedelsutveckling medan farmakologerna ska få ökad insikt i farmaceutisk läkemedelsutveckling. Detta samarbete mellan angränsande professioner har stor potential att ge avkastning i form av framtida läkemedel, säger Per Artursson, professor i galenisk farmaci vid Uppsala universitet.


Industrin positiv
Bakom ansökan står farmaci-professorerna Christer Nyström, Per Artursson och Lennart Paalzow i Uppsala, och professorerna i klinisk farmakologi Folke Sjöqvist, Thomas Hedner, Göteborg och Anders Rane, Uppsala. Tomas Hedner är tilltänkt som programdirektör och två studierektorer kommer att tillsättas på halvtid. Rekryteringen av forskarstudenter kommer att sätta igång inom kort och projektet beräknas gå igång nästa höst.
Såväl Astra och Pharmacia & Upjohn som ett flertal mindre läkemedels- och bioteknikföretag har ställt sig positiva till projektet.